Aprovix AB

Kvinnor i Uppsala erbjuds gratis hemtest för HPV – ett led i kampen mot livmoderhalscancer

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 14:35 CET

Kvinnor som inte deltagit i den allmänna gynekologiska cellprovtagningen under 6 år, erbjuds för fjärde året i rad gratis hemtest för högrisk HPV. Erbjudandet är ett samarbete mellan Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Aprovix AB.

2 500 kvinnor i Uppsala län får i dagarna erbjudande om att kostnadsfritt göra ett hemtest med Qvintip, www.qvintip.se, en självprovtagning för högrisk HPV (humant papillomvirus) med efterföljande DNA analys. Det är kvinnor som inte gått på cellprov på över 6 år som på detta sätt kan genomföra sin hälsokontroll i hemmet.

För fjärde året i rad genomförs projektet som är ett unikt samarbete mellan Uppsala läns landsting, Akademiska sjukhuset och Aprovix AB.

Livmoderhalscancer har som regel sitt ursprung i en kronisk infektion med högrisk HPV. Genom att identifiera kvinnor som löper ökad risk att drabbas av cellförändringar och livmoderhalscancer, kan eventuell behandling sättas in tidigare och liv räddas.

I tidigare samarbete har man årligen identifierat ett 70-tal kvinnor med högrisk HPV infektion. Kvinnorna har kunnat följas upp och i förekommande fall behandlas. Om kvinnorna inte hade deltagit i projektet är risken stor att de inte hade fått sin behandling i tid.

En tidigare publicerad nationell studie visar att av alla kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer hade 64% inte deltagit i den gynekologiska hälsokontrollen. 1)

- Att med hjälp av extra insatser ”fånga upp” dessa kvinnor som ofta uteblir från cellprovtagning, är ett viktigt led i kampen att utrota livmoderhalscancer, säger docent Matts Olovsson, ansvarig för projektet vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

För mer information kontakta:

  • Matts Olovsson, docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. matts.olovsson@kbh.uu.se,  tel. 018-611 57 51

Om Aprovix

Aprovix är ett medicintekniskt företag från Uppsala. Företaget har utvecklat Qvintip www.qvintip.se, en självprovtagningsmetod med HPV-analys för upptäckt av humant papillom virus (HPV), som kan orsaka livmoderhalscancer. Grundidén är att ge kvinnor bättre möjlighet att själva upptäcka en ökad risk för livmoderhalscancer. Aprovix erbjuder Qvintip till landstingen och direkt till kvinnor för att kunna förebygga livmoderhalscancer, rädda liv och spara resurser för samhället.

1) Screening-Preventable Cervical Cancer Risks: Evidence from a Nationwide Audit in Sweden; Andrae B. et al. Journal of the National Cancer Institute; May 2008.

 

 

 

Livmoderhalscancer går att utrota - ingen kvinna ska behöva drabbas!