KREO & Sisters in Business

Kvinnor med bakgrund från Afrika pitchar sina affärsidéer

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 08:30 CEST

United Swedish Women Awareness (USWA) och den ideella föreningen Sisters in business genomförde 2013 en behovsanalys med stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län hos Eritreanska
kvinnor. Den visade bland annat att kvinnorna:

. saknade ett nätverk/forum där de kunde prata idéer och företagande

· inte visste var de kan hitta inspiration och motivation

· behövde kunskap om hur man utvecklar en affärsidé och vilka organisationer som kan hjälpa till i   Sverige

· hade litet förtroende för svenska myndigheter

· inte tog till sig den samhällsinformation som riktade sig till dem

Utifrån dessa behov startades en affärsskola och ett rådgivningsprogram upp i januari 2014. I
dagsläget har ett 60-tal kvinnor genomgått programmet och några av dem kommer
att presentera sina affärsidéer den 24 september. Med på eventet finns också
flera etablerade företag, organisationer och nätverk för att öppna upp
möjligheten till affärssamarbeten.

Bland annat kommer entreprenören Tobias Stenberg att prata om sin resa med Trax.  Se vidare i den mer utförliga inbjudan.

www.sistersinbusiness.se

www.coaching2advance.se

KREO

KREO är ett forskningsbaserat konsultbolag som erbjuder konsulttjänster för att stimulera innovation, entreprenörskap och kreativitet till företag, organisationer och personer. Inom ramen av social ansvar KREO hjälper ungdomar och kvinnor med utländsk bakgrund till en bättre väg av integration i samhälle.
Mycket av KREOs erbjudande bygger på KREOs processmetodik. Metodik uppstod ur att grundaren av bolaget såg att organisationer, företag och samhälle förlorar mycket drivkraft, kreativitet och ekonomisk tillväxt på grund av det saknas kunskap, förhållningssätt, processer och verktyg för att fånga upp och vidare utveckla idéer till hållbara och innovativa koncept.

Sisters in Business
Sisters in Business är ett dotterbolag till KREO med en vision att vara ett jämställd inkluderande projekt arena för utveckling av människor, idéer och innovationer.
Uppdraget är att erbjuda en välkommande inkluderande utvecklingsmiljö där vi möts på samma våglängd. Här skapar vi nya arbetsmetoder, utmanar befintliga strukturer och välkomnar olikheter.
Att se varje individ. Vara i nuet, lyssna nyfiket och tro tillhör våra grundvärden när vi hjälper människor eller organisationer att utveckla.