Vänsterpartiet

Kvinnor och film: Det är inte kvinnornas fel!

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:29 CET

- Filmskapare som är kvinnor måste göra manlig film för att slå igenom.
- Det är kvinnornas eget fel att det finns så få kvinnor i filmbranschen.

Detta är bara ett par av de kommentarer som män gjort om kvinnor i
filmbranschen i Aftonbladets serie de senaste dagarna..
Även Filminstitutets chef Åse Kleveland lägger ansvaret på kvinnorna, när
hon säger att det är kvinnorna som måste stå på sig om de vill synas i
den här tuffa branschen. Att Filminstitutet borde ta ansvar genom den
makt de har i och med att de delar ut filmstöd, slår hon därmed ifrån
sig. Men syftet med det statliga stödet till filmbranschen är
uttryckligen - bland annat - att förbättra kvinnliga filmskapares villkor!
Lukas Moodysson har rätt när han tar upp filmstödet som ett medel att
förändra maktstrukturerna. Kjell Sundvall däremot menar att kvinnor som
inte tar sig fram saknar kunskap och begåvning, att det alltså handlar om
individernas brister och inte systemets.

Vänsterpartiet har i riksdagsmotioner begärt att filmstödet ska utformas
så att kvinnorna gynnas. Vi ser en struktur i det system som idag inte
släpper fram duktiga kvinnliga filmskapare. Givetvis har kvinnorna lika
bra förutsättningar som männen att göra bra film, men om manliga
värderingar och manliga erfarenheter styr, exempelvis bland
filmkonsulenterna, så hjälper inte kvinnornas begåvning.

Det som är svårast när det gäller att bryta de manliga maktstrukturerna
är just att våga se dem och inte blunda. Från Vänsterpartiets sida kommer
vi att arbeta för att det kommande filmavtalet ska bidra till att bryta
gubbväldet i filmbranschen.

Rossana Dinamarca
Riksdagsledamot (v)

tel. 08-786 46 77, 0702-54 24 15
www.rossanaom.nu