MacoMedia AB

Kvinnor och män gör affärer på olika sätt

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 08:23 CET

Matrona – AffärsNätverken med fokus på Business och CSR

Matrona
I våra kvinnliga affärsnätverk Matrona bjuder vi då och då in män som gäster. De män som besökt oss har varit väldigt positiva och redan från första mötet fick vi höra att de gillade Matrona och undrade om vi kunde skapa en liknande mötesplats för män. Vi har redan från starten av Matrona haft män som bett oss i flera omgångar. Det är glädjande och vi har nu efter moget övervägande bestämt oss. Vi startar nu även en manlig affärsnätverksgrupp.Anledningen till att jag startade Matrona, 2009,  var för att jag genom alla mina år som egenföretagare (IT-branschen) sett att kvinnor och män gör affärer på olika sätt.
De affärsnätverk som fanns var skapade för män, av män och ofta var jag ensam kvinna i en extremt "manlig värld". Det resulterade i att jag också såg att vi kvinnor inte gjorde lika mycket business som våra manliga kollegor när vi befann oss på deras spelplan. Vi kvinnor befann oss oftast  i minoritet och jag började fundera på varför. Jag undrade också var alla kompetenta kvinnor fanns och kom fram till att de här nätverken inte lockade oss eftersom vi inte var delaktiga i deras uppbyggnad, värdegrund eller struktur.
Det fattades helt enkelt renodlade affärsnätverk för kvinnor som var skapade av oss och för oss. Utifrån denna insikt byggde vi Matrona och vi har nu kunnat konstatera att vi verkligen gör business när vi är på egen arena. I Matrona hade vi redan första året en omsättning på miljontals kronor i nätverket. Det bekräftade för mig att vi behöver olika mötesplatser när det gäller affärer, vi gör helt enkelt business på olika sätt, vi män och kvinnor.
Självklart är vår målsättning och ambition att vi ska deltaga i gemensamma nätverk. Vi har tyvärr lite kvar innan vi är där och så länge det inte fungerar optimalt behövs de olika mötesplatserna, säger Lena Törner.

Manliga affärsnätverket
Vi kommer att starta upp gruppen under våren 2013 och börjar med ett informationsmöte i april.

Matronaträffarna sker alltid ute hos våra medlemsföretag. Medlemmarna får visa upp sitt företag och presentera sig med varumärken som gör att vi får en förståelse för vad de  representerar och därigenom skapas och öppnas också möjligheterna för affärer upp. Varje möte fungerar som ett kundbesök och är mycket välbesökt och omtyckt. Våra möten blir omväxlande eftersom vi alltid besöker nya företag.
Under våren 2013 besöker vi bl.a  Rissne gård, Olympiateatern och en stor dagstidning.
Matrona har blivit vädigt populärt och vi väntelista till alla grupper. Vi kommer att använda samma upplägg och struktur för det manliga affärsnätverket, eftersom det är ett tydligt framgångskoncept.

Matrona – AffärsNätverken med fokus på Business och CSR

MatronaNätverken är lokala affärsnätverk som vänder sig till kvinnor i ledande befattningar och drivna företagare. Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att knyta nya kontakter och hitta förutsättningar och möjligheter för att göra affärer. Det stora flertalet av medlemmarna är stora företag och det är också grundtanken med Matrona. Nätverken är en branschöverskridande och att vara medlem ska vara nyttigt, lärorikt, utvecklande och roligt. MatronaNätverken är idag etablerade i Sundbyberg/Solna, Kista, Södermalm/City och nu även på Östermalm/Täby. MatronaNätverken drivs idag av Lena och Sanna Törner. Besök gärna hemsidan www.matronanatverken.se

Matrona ingår som en del i utbildningsföretaget MacoMedia AB som startades 1993. För mer info om MacoMedia AB, läs mer på www.macomedia.se.
För mer information om MatronaNätverken, framtidens kvinnliga affärsnätverk, kontakta Lena Törner; www.matronanatverken.se eller maila lena.torner@macomedia.se (070-496 06 08