Länsförsäkringar

Kvinnor och ungdomar toppar orosstatistiken

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 08:32 CEST

Nästan var fjärde svensk oroar sig mer idag än för ett år sedan. Oron är störst bland kvinnor, unga och bland dem med lägre inkomster. Det visar Länsförsäkringars årliga undersökning om oro och skadeförebyggande åtgärder, LänsUndersökningen 2004.

Misstro mot polis och sjukvård

Nästan 60 procent av befolkningen uppger att de känner sig osäkra på om polisen ska kunna skydda dem mot brott. Nära 70 procent uppger att de oroar sig för att sjukvården inte ska fungera när de behöver vård.
Kvinnor oroar sig mer än män

50 procent av kvinnorna i Sverige känner oro för att drabbas av någon typ av våldsbrott som att bli rånad, överfallen och misshandlad. Motsvarande siffra för männen är 30 procent.
55 procent av kvinnorna och 17 procent av männen uppger att de undviker att gå ut ensamma på kvällen och natten. 12 procent av kvinnorna har med sig något för att skydda vid överfall. Motsvarande siffra för männen är 4 procent.
Oron för arbetslöshet har ökat mest

Oron för att bli arbetslös har ökat sedan 2003. Oron är störst bland unga. 50 procent i åldern 16-29 år känner oro för detta.
Oro för barnen i topp

90 procent av de med barn under 17 år är oroliga för att barnen ska drabbas av en olycka. 40 procent uppger också att de inte låter barnen vara ute utan uppsikt.
Hemmet - en ständig källa till oro

64 procent är oroliga för att hemmet ska förstöras i en brand. 50 procent av svenskarna är oroliga för att få inbrott hemma.
För att förebygga brand och inbrott har nio av tio installerat brandvarnare och fyra av tio skaffat brandsläckare. Sju av tio håller alltid ytterdörren låst.
Stora skillnader mellan länen

Skåningarna utmärker sig genom att de känner mer oro än andra för att drabbas av våldsbrott. I Skåne län finns också största andel kvinnor som uppger att de är oroliga för att drabbas av våldtäkt.
I Gotlands, Norrbottens och Västerbottens län är man minst orolig för att drabbas av våldsbrott.
I Blekinge län har oron ökat mest det senaste året.
Föräldrar i norr oroar sig i större utsträckning för att deras barn ska drabbas av en olycka än föräldrar i övriga län.
Gävleborgs län ligger med 79 procent i topp när det gäller oro för att vården inte ska fungera. I Jönköpings län är oron lägst, men ändå så hög som 60 procent.
I Västerbottens län känner man sig trygg i hemmet, bara 30 procent i Västerbotten oroar sig för att få inbrott hemma, jämfört med 60 procent i Kronobergs och Blekinge län som toppar listan.
Störst andel personer, drygt 80 procent, som uppger att de alltid kör försiktigt finns i Västernorrlands, Hallands och Norrbottens län.
Att använda cykelhjälm regelbundet är vanligast i Stockholms län. Där använder 23 procent cykelhjälm regelbundet. Sämst i landet på cykelhjälm är Kalmar och Gotlands län med fem respektive sex procent.
Om undersökningen

LänsUndersökningen görs av Länsförsäkringar en gång per år. Undersökningen har genomförts sedan år 2001 och vårens undersökning är den fjärde i ordningen. Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Movement Research & Consulting AB under perioden 25 februari till den 31 mars 2004.

Hela undersökningen finns bifogad till denna pressinformation via länk. Du hittar den också på www.lansforsakringar.se/info.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Östlund 070-553 12 82
Informationschef Länsförsäkringar AB
mikael.ostlund@lansforsakringar.se