Terrafem

Kampanj för kvinnor som flyr

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2015 14:33 CEST

Nu startar Terrafem en kampanj för kvinnor på flykt. Kvinnor som flyr utsätts i stor utsträckning för våld, sexuella övergrepp och utnyttjas ofta före flykten, under flykten och efter flykten. På grund av det våld som kvinnorna har utstått är de ofta svårt traumatiserade. De behöver och har rätt till stöd. Terrafem en av de organisationer som kan erbjuda det stödet.

Just nu är 60 miljoner människor påflykt. Många av dessa är kvinnor. Ett fåtal lyckas ta sig hit. Kvinnor på flykt är dubbelt utsatta, dels för att de flyr från våld men ocksåför att de utsätts för våld under flykten. Vi vet att kvinnor som flyr från krig utsätts för psykologiskt, fysiskt och sexuellt våld av såväl statliga som icke-statliga aktörer, av väpnade grupper och enskilda. Det kan handla om allt från mord, tortyr, bestraffningar, avrättningar, kidnappningar, stympningar, sexslaveri, ”försvinnanden”, våldtäkt, tvångsäktenskap, tvångsprostitution till tvångsaborter.

Terrafem har femton års erfarenhet av att arbeta för dessa kvinnor.Vi har stöttat med samtal för att kvinnor ska kunna bearbeta det våld som de har blivit utsatta för.Vi har stöttat kvinnor i deras asylskäl i form av fruktan för sexualiserat våld, att deras skäl ska uppmärksammas av beslutsfattande myndigheter samt att deras rätt till skydd ska respekteras. Dessutom har vi kunnat stötta dessa kvinnor påderas eget språk.

Just nu engagerar sig människor i hela Sverige för att hjälpa människor som flyr från krig och våld. Terrafem vill särskilt uppmärksamma den utsatthet som kvinnor på flykt befinner sig i. Därför startar Terrafem denna kampanj.


Terrafem blundar inte. Gör det inte du heller.


Medverkar i kampanjen gör: Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna Arazo Arif, jourkvinna, Gulan Avci, riksdagsledamot (FP) Katarina Bagavac, jurist och verksamhetsledare Terrafem Göteborg, Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kulturminister, Clara Berglund, ordförande Sveriges kvinnolobby, Ulf Bjereld, Tro och solidaritet (S), professor i statsvetenskap i Göteborgs universitet, Esabelle Dingizian, tredje vice talman (MP), Kajsa Ekis Ekman, författare, Nadine Jazzar, jourkvinna Terrafem, Judith Kiros, debattör & jourkvinna Terrafem, Bianca Kronlöf, skådespelare och komiker, Gita Nabavi, partiledare och gruppledare i Stockholms stadshus (F!), Rickard Nordin, riksdagsledamot (C), Debbie Nujen, jur.kand. utbildare Terrafem, Bernardita Núñez, verksamhetsledare, Özz Nujen, komiker och programledare, Alfhild Oenema, ordförande Terrafem, Alexandra Pascalidou, journalist, författare, Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD), Åsa Romson, vice statsminister, Jonas Sjöstedt, partiledare (V), Maria Sveland, författare, Ewa Thalén Finn, riksdagsledamot (M), Rose Yousefi, verksamhetsledare Terrafem Stockholm.

Presskontakt: Bernardita Nunez

Tfn: 070886 58 52

E-post: bernardita.nunez@terrafem.org

Om Terrafem:
Terrafem är en frivilligorganisation som arbetar för våldsutsatta kvinnor av utländsk härkomst. Terrafem bedriver en rikstäckande jourtelefon, en juristjour och två skyddsboenden. Under 2014 genomförde Terrafem 4851 stödinsatser