Saco

Kvinnor tjänar på individuell lönesättning

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 11:56 CET

- Kvinnor tjänar på indivuduell lönesättning. Det säger SACO-ordföranden Anna Ekström i en kommentar till en ny SACO-rapport som presenterades på måndagen. Men den individuella lönesättningen ställer också krav på arbetsgivarna lokalt. Nu gäller det att sköta lönesamtalen på ett bra sätt så att man lever upp till de krav som den nya lönebildningen ställer.

SACO-ekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér har i en unik studie av nära 100 000 akademiker genomfört nya empiriska analyser av bland annat sambandet mellan lönesamtal och månadslön. I en delstudie har de dessutom undersökt djupare om lönenivåerna varierar mellan individer som själva har förhandlat om sin lön respektive inte förhandlat om lönen.

- Nästan alla akademiker har någon form av lokalt inslag i lönebildningen.
- Nära 6 av 10 akademiker har sifferlösa avtal, dvs att det inte finns något centralt angivet löneutrymme
- Det finns ett positivt samband mellan lönesamtal och lönenivå - i genomsnitt ger lönesamtal en procent mer
- Lönesamtal är särskilt positivt för kvinnor - månadslönen för kvinnor som har haft lönesamtal är i genomsnitt 2,6 procent högre än den är för kvinnor som inte har haft lönesamtal

Positivt samband
Resultaten i studien tyder på att det finns ett positivt samband mellan lönesamtal och månadslön. Det gäller även när man tar hänsyn till skillnader som beror på individuella faktorer, sektor och yrkesområde. Effekten uppgår till knappt 1 procent, vilket motsvarar drygt 300 kronor vid genomsnittslönen för urvalet. En tolkning av resultatet är att när arbetstagare genom lönesamtalet bereds en möjlighet att tala om för chefen vad hon eller han presterat så syns det i lönekuvertet.

Betydelsen av lönesamtalet varierar dock mellan sektorer. Skillnaden i månadslön mellan dem som haft lönesamtal jämfört med dem som inte haft lönesamtal uppgår till 1 procent i privat sektor, medan skillnaden är över 2 procent i kommunal sektor. Däremot är sambandet mellan lönesamtal och månadslön inte statiskt säkerställt i statlig sektor. Resultaten visar också att det finns ett positivt och statistiskt säkerställt samband mellan lönesamtal och månadslön bland kvinnor, men inte bland män. Månadslönen för kvinnor som har haft lönesamtal är i genomsnitt 2,6 procent högre än den är för kvinnor som inte har haft lönesamtal. En tänkbar förklaring till resultatet kan vara att lönesamtalet bidrar till att synliggöra löneskillnader mellan män och kvinnor. En annan förklaring kan vara att kvinnor som deltar i lönesamtal är mer aktiva och har större förmåga att hävda sig än kvinnor som inte deltar i samtalen, det vill säga att de är en positivt selekterad grupp.

Egen förhandling ger mer
Fyra av SACO:s medlemsförbund har utöver frågan om lönesamtal även ställt frågor om individerna har förhandlat sin lön med en chef som har respektive inte har mandat att sätta lön. Utredarna har därför kunnat undersöka om det finns skillnader i löneutfall beroende på vem individerna förhandlar med. Resultaten visar att arbetstagare som själva har förhandlat om sin lön med en chef som har mandat att sätta lön har drygt 5 procent högre månadslön än de som själva inte har förhandlat om sin. De som har förhandlat med en chef som inte har mandat att sätta lön har cirka 2 procent högre månadslön än dem som själva inte har förhandlat om sin lön. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kvinnor och män.

För ytterligare kommentarer kontakta
Lena Granqvist, 08-613 48 64 / 070-747 02 28
eller Håkan Regnér, 08-613 48 65 /070-200 42 91
eller SACO-ordföranden Anna Ekström, 070-549 35 50.