Vägverket

Kvinnor värnar mest om säkerhet i trafiken

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 12:14 CEST

Kvinnor i trafiken

- använder bilbälte oftare än männen
- accepterar automatisk hastighetsövervakning i större grad än männen
- är mer positiva än män till hårdare straff för fortkörning
- vill ha hastighetsbegränsning vid övergångsställen
- är mer positiva än män till lägre hastighet på vintern
- är mer positiva än män till sänkt promillegräns för rattfylleri
- vill i högre grad än män att det blir obligatoriskt med hjälm vid cykling
- tycker att nya bilar inte borde gå fortare än 130 km/tim

Det här framkommer i rapporten ”Trafiksäkerhet” som ges ut av Vägverket Region Norr. Rapporten bygger på en enkät som genomförts med 2 100 slumpvist utvalda personer i åldrarna 15 år – 84 år inom Norrbottens län och Västerbottens län.

I enkäten ställs närmare 50-talet frågor. Några av svaren redovisas ovan.

Enkätsvaren tolkas så att det är betydligt fler kvinnor än män som värnar om säkerhet i trafiken.

Fler intressanta statistikjämförelser beträffande trafiksäkerhet finns exempelvis bl a mellan Luleå kommun och Umeå kommun: I Luleå kommun är det fler trafikanter än i Umeå som anser att polisens toleransgräns vid fortkörning borde minskas. (Och det är också fler kvinnor än män som tycker så).

Ytterligare upplysningar om enkäten lämnas av
Tiina Granberg, trafikavdelningen, Vägverket Region Norr, Luleå, tfn 0920-24 39 16, 070-524 39 16
informationsavdelningen, Jan Gustavsson, tfn 0920-24 39 36

Bilaga:
Enkäten/rapporten "Resultat från 2002 års trafiksäkerhetsenkät i Norrbottens och Västerbottens län":

http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/trafiksakerhet/vn/resultat_tsenkat_2002_AC_BD.pdf
eller kan beställas via Vägverket Region Norr i Luleå, telefon 0920-24 37 00 växel