Skogsindustrierna

Kvinnorna bestämmer och männen bygger sommarens altanbygge

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 09:00 CEST

En enkät som Svenskt Trä har gjort bland byggintresserade svenskar på hemsidan www.byggbeskrivningar.se visar att dubbelt så många kvinnor som män initierar sommarens byggprojekt. Däremot är det sju gånger vanligare att männen bygger projektet än kvinnan. Altaner och friggebodar är populärast att bygga och varannan svensk är beredd att lägga hela sommaren och lite till på byggprojektet.

Undersökningens resultat i korthet:

  • 43 procent av byggprojekten initieras av kvinnorna mot 20 procent som initieras av männen.
  • Vartannat byggprojekt genomförs av mannen (47 procent), mot knappt 8 procent som genomförs av kvinnan.
  • För många svenskar är dock sommarens byggprojekt ett gemensamt projekt där hela familjen delar. I 35 procent av fallen initieras byggprojekten av hela familjen och i 38 procent är det hela familjen som bygger projektet.
  • Nästan varannan byggintresserad svensk (46 procent) är beredd att lägga hela semestern och lite till på sitt byggprojekt. Lika många (46,5 procent) tänker ägna 2-3 veckor åt projektet.
  • Det populäraste sommarprojektet för byggintresserade svenskar är en altan. På andra plats kommer en friggebod. 
  • Inspirationen för sitt sommarprojekt hittar de byggintresserade svenskarna i första hand på internet (39 procent) men även via tidningar (20 procent). TV-programmen står för inspirationen i 9 procent av fallen, och i samma nivå ligger inspiration från grannar, släkt och vänner (9,5 procent) och från bygg- och trävaruhandeln (8,5 procent).
  • Av de som svarade på enkäten visste hela 92 procent att trä är det enda förnybara byggmaterialet, i jämförelse med stål, betong, sten och gips.

- Vi konstaterar att de traditionella könsrollerna till viss del lever kvar, men vi ser också att byggprojekten i många fall har blivit en familjeaktivitet där även barnen får delta, säger Johan Fröbel, ansvarig för Svenskt Träs verksamhet mot bygg- och trävaruhandeln.

- Att bygga en altan har nu varit ett populärt sommarprojekt för svensken i flera år, konstaterar Johan Fröbel vidare. I de undersökningar vi genomförde för 10 år sedan var redan altanen det populäraste sommarprojektet.

758 personer har deltagit i undersökningen som pågått mellan den 30 april och den 30 juni. De har svarat på en webbenkät i samband med en tävling på hemsidan www.byggbeskrivningar.se, Sveriges mest kompletta sajt för byggritningar. På sajten får besökaren även hjälp med materialberäkning och dimensionering.

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011).  

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00 , skogsindustrierna.org

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, svenskttra.se