Web Service Award AB

Kvinnorna markant frånvarande i mobilsurfandet

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 10:30 CET

Av de som besöker webbplatser via mobilen är enbart 9 procent kvinnor. Den typiske besökaren via mobilen är en man i åldern 26-40 år, som i hög grad använder en iPhone. Alldeles uppenbart har de ansvariga för mobilsajter och telefonoperatörerna missat kvinnorna i sina tjänster. Det visar den hittills största studien i Sverige om besökare på mobilsajter, som gjorts av företaget Web Service Award.

Siffrorna skiljer tydligt ut mobilsurfandet från övrig internetanvändning, där könsfördelningen hos besökare är helt jämn.

- Detta visar på ett stort misslyckande för internettjänster i mobilen. Särskilt telefonoperatörerna måste se över sina tjänster och sin marknadsföring. De missar ju nästan halva den svenska befolkningen helt, säger Pierre Du Rietz, VD och chefsanalytiker för Web Service Award som ligger bakom rapporten.

Något som också är tydligt i rapporten är att de mobila sajterna har underskattat hur mycket information och tjänster som besökarna egentligen vill ha. En tydlig signal från besökarna av mobilsajter är att de efterfrågar mer information och material.

- Mobilerna har blivit snabbare och bättre. De som besöker sajterna via mobilen vill se mer videoinnehåll och ta del av all information. På tidningssajter vill besökarna kunna läsa alla artiklar och sådant som kommentarer från läsare. Undersökningen visar tydligt att de som driver sajterna har underskattat sina besökares informationsbehov, avslutar Pierre Du Rietz.

Hela rapporten finns att ladda ner längr ner på sidan.

Mer information

Pierre Du Rietz, VD Web Service Award, pierre@webserviceaward.com, 070-544 07 77

Andreas Krohn, Geelmuyden.Kiese, akr@geelmuyden-kiese.se, 0703-513222

Om Web Service Award

Web Service Award (WSA) är ett undersökningsföretag som specialiserat sig på undersökningar om internet och internetanvändandet. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges Internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar. Närmare 150 webbplatser har deltagit i mätningarna under 2009. Under hösten 2009 så genomför WSA en pilotstudie av mobilsajter som redovisas i rapporten ”Men var är brudarna? En studie om användandet av mobilsajter”. I januari 2010 lanserar WSA sin nya produkt: Indexundersökningar av mobilsajter.