ALMI Företagspartner Kalmar län AB

Kvinnorna och makten i företagen i Kalmar län

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 13:53 CEST

91 procent av företagen i Kalmar län har en man som VD

I Kalmar län har 91 % av företagen en man som VD. I företagens styrelser står kvinnor för bara 14 % av ledamöterna jämfört med runt 22 % i börsbolagen. Det visar en unik undersökning som Almi Företagspartner gjort om könsfördelningen i svenska företag med över 5 miljoner kronor i omsättning och över fem anställda. – Makten i företagen handlar i första hand om att inte gå miste om de tillväxtmöjligheter, som mångfald i styrelse och ledning skapar, säger Lars Limseth, VD för Almi Kalmar län.

Företagsledningar utan mångfald kan bli en propp för tillväxten

Över 600 kvinnor har utbildats genom Styrelsekraft och fått den kunskap som krävs för att utveckla sina egna styrelser och vara en kompetent ledamot i externa styrelser. En uppföljning visar att runt 60 procent av deltagarna i 2011 års omgång har eller kommer att genomföra förändringar i styrelsearbetet. - En företagsledning utan mångfald kan till och med bli en propp för tillväxten, säger Lars Limseth.

Kvinnor har 14% av alla styrelsestolar i länet

Undersökningen som är den första som gjorts bland mindre och medelstora företag omfattar totalt över 90.000 företag i landet varav 2.066 i Kalmar län. Hur företagen med kvinnor i ledningen eller i styrelsen står sig i Kalmar län kan sammanfattas så här; 

 91 % av företagen har en man som VD.

 I drygt var femte av företagens styrelser finns minst en kvinna i styrelsen.

 Av det totala antalet styrelseledamöter står kvinnor för 14 % av ledamöterna.

 Av de drygt 36.000, som är anställda i de undersökta företagen har 9 % en kvinna som VD, att jämföra med rikssnittet på 16 %.

 Högsta andel företag med kvinnor i styrelsen har företag inom service med 48 %, d.v.s. en bransch, som jämförelsevis har hög tillväxt. Lägsta andel företag som har kvinnor i sin styrelse återfinns bland företag inom industri och tillverkning med 15 % representation av kvinnor.

Mörbylånga har störst andel företag där VD är kvinna. *)

Fördelning mellan kommunerna i länet visar på stora olikheter med ett spann mellan 4 – 20% där Vd är en kvinna. Störst andel i Mörbylånga, Borgholm, Kalmar och Vimmerby och lägre andelar i Emmaboda, Högsby, Nybro och Torsås. Intressant är det i Vimmerby där 11% av företagen har en kvinna som Vd, så står dessa företag för 16% av omsättningen. Det omvända förhållandet hittar vi bla i Emmaboda och Torsås

Boksl.år 2011 kommun          % Kvinna som VD           % andel av omsättn

Borgholm                                         14%                                       8%

Emmaboda                                         4%                                       1%

Hultsfred                                             8%                                       4%

Högsby                                                4%                                       2%

Kalmar                                                11%                                      9%

Mönsterås                                            8%                                      6%

Mörbylånga                                         20%                                   14%

Nybro                                                    6%                                      7%

Oskarshamn                                        9%                                      4%

Torsås                                                  6%                                      1%

Vimmerby                                           11%                                    16%

Västervik                                              7%                                      8%

Aktivt styrelsearbete ökar tillväxten och lönsamheten

Sverige har förhållandevis många små och stora företag men få mellanstora företag. – Därför är det särskilt viktigt att tillväxten i de mellanstora företagen kan öka. Jag är fast övertygad om att en mångfald i ledande positioner skapar bättre förutsättningar till ökad tillväxt och lönsamhet, säger Lars Limseth. Han menar därför att kartläggningen, som är en nollbasmätning blir ett viktigt verktyg för att mäta fortsatta insatser för att öka jämställdheten och mångfalden i ledningsstrukturer. 

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Almi Företagspartner och grundas på statistik från Statistiska Centralbyrå, SCB och omfattar 90.164 företag med över 5 Mkr i omsättning och över fem anställda. Undersökningen har genomförts under våren 2013.  

*) Fördelningen avseende läget i resp kommun avser bokslutsåret 2011 för företag med sitt säte i Kalmar län samt som har mellan 5-250 anställda. Med "% kvinna som Vd" avses andelen kvinnor som är Vd av alla företag resp att "% andel av omsättning" så avses att just dessa företags omsättning i förhållande till alla företags omsättning i kommunen i undersökningsgruppen.  

För ytterligare information:

Lars Limseth, VD Almi Företagspartner Kalmar län AB, mobil 070 595 84 30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almi Företagspartner Kalmar län, som är en del av ALMI-koncernen, arbetar för öka tillväxten och förnyelsen i näringslivet. Vår vision är att ge möjlighet till alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas och detta gör vi bla genom att erbjuda finansiering och rådgivning till innovationsprojekt, nya företag och etablerade företag som vill utvecklas.

Från våra kontor i Oskarshamn, Kalmar och Västervik arbetar vi över hela länet och vi är väl bekanta med förutsättningarna i Kalmar län.