Stockholms stad

Kvinnornas inkomster steg mer än männens

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 15:03 CEST

Stockholmarnas inkomster år 2002 var 19 % högre än genomsnittet i riket. Kvinnorna tjänade 20 % mer och männen 18 % mer än rikssnittet för respektive kön. Det framgår av en rapport från USK, stadens utrednings- och statistikkontor.

Medelinkomsten ökade 2002 med 1 %, för män och med 3 % för kvinnor. Förvärvsarbetande inom statlig och kommunal sektor hade de högsta löneökningarna, cirka 4,0 % för vardera sektor.

Antalet förvärvsarbetande stockholmare var 2002 cirka 396 000. 16 500 var näringsidkare
och 379 900 anställda. 67 % arbetade inom företagssektorn, 15 % kommunalt, 8 % statligt och 8 % i hushållssektorn. I hela riket var motsvarande andelar för företagssektorn och kommunal sektor 60 % respektive 25 %.

Den privata sektorn sysselsätter betydligt fler män än kvinnor. 74 % av Stockholms
förvärvsarbetande män är privatanställda mot 59 % av kvinnorna. Den kommunala
sektorn med barnomsorg, hälso- och sjukvård är däremot klart kvinnodominerad.

Medelinkomsten inom samtliga näringsgrenar var 282 400 kr, dvs 1,8 % högre än
2001. Inom den statliga sektorn var medelinkomsten 294 900 kr, inom den privata
306 200 kr och inom den kommunala 228 700 kr. De högsta medelinkomsterna fanns
inom finansiell verksamhet med 451 400 kr. Närmast därefter kom energiproduktion
med 374 400 kr och företagstjänster m m med 332 300 kr.


Läs rapporten
http://www.stockholm.se/files/72500-72599/file_72596.pdf

Mer statistik om Stockholm hittar du på USK:s webbplats
http://www.stockholm.se/usk