Vänsterpartiet

Kvinnors arbetslöshet sjunker inte - regeringen måste ta ansvar

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 14:33 CET

Dagens arbetskraftsundersökning från SCB visar på sjunkande arbetslöshet och stigande sysselsättning. Men bara för män. För kvinnor kan SCB varken slå fast sjunkande arbetslöshet eller stigande sysselsättning.

- Det är allvarligt att det inte går att se någon minskning av arbetslösheten bland kvinnor. Det leder till att gapet mellan mäns och kvinnors inkomster ökar ännu mer, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Det är inte särskilt långsökt att dra slutsatsen att nedskärningar i vård och omsorg, där många kvinnor arbetar, är förklaringen bakom statistiken. Priset för regeringens stora skattesänkningar och otillräckliga statsbidrag till kommunerna betalas nu av arbetslösa kvinnor.

- Med tanke på den personalbrist som samtidigt blir alltmer akut inom exempelvis demensvården framstår regeringens politik som väldigt oansvarig. Nu vill jag se en ödmjuk omprövning av regeringens nedskärningspolitik för välfärdens och jobbens skull, avslutar Josefin Brink.

Kontakt: Josefin Brink 070-240 42 92

Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64