Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kvinnors företag omsätter 323 miljarder

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 12:18 CET

Kvinnors företag har stor betydelse för tillväxten i landet. I Stockholms län omsätter dessa företag 119 miljarder och i Västra Götaland 49 miljarder. I Jönköpings län är omsättningen 6 miljarder kronor. Tillväxtverket har tagit fram ny statistik över de ekonomiska effekterna av kvinnors företag i Sverige länsvis. Siffrorna gäller företag med upp till 500 anställda där företagsledaren är en kvinna. Nu presenteras arbetet och statisktiken på en regional möteplats på Stora Hotellet i Jönköping tisdagen den 30 november klockan 08.30 – 10.30

I samtliga län har antalet företag som leds av en kvinna ökat under åren 2006 - 2008. I hela landet omsätter företag som leds av kvinnor totalt 323 miljarder kronor.
Den 30 november arrangeras en regional mötesplats i Jönköping.
Mötesplatserna ska lyfta fram potentialen och betydelsen av kvinnors företagande för framtiden samt möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter om arbetet hittills.
- Kvinnor startar drygt 30 procent av företagen varje år, så potentialen för framtiden är stor. Fler än 100 000 kvinnor har haft nytta av Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande hittills. Vi ser fram emot att ta del av erfarenheterna och diskutera tillväxtfrågor med personer som arbetar med näringslivsfrågor på mötesplatserna i
landet, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig.
Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Myndigheten driver programmet Främja kvinnors företagande, som handlar om att göra nytta för de kvinnor som nu driver företag, att göra företagandet mer möjligt för kvinnor i dag och i framtiden samt att göra kvinnors företagande mer synligt, till exempel genom att ta fram och sprida fakta och statistik samt arbeta med attityder och förebilder. Läs mer om programmet och mötesplatserna hos Tillväxtverket.

Ytterligare information lämnas av Gunilla Thorstensson, programansvarig 08-681 65 87 (om statistik, programmet) eller Carin Persson, projektledare 08-681 91 46 (om regionala mötesplatser)