Landstinget Halland

Kvinnors hälsa i centrum på temadag om forskning

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 15:55 CEST

Behövs det en särskild forskning om kvinnors hälsa? I dag är svaret på den frågan definitivt ja, men så har det inte alltid varit. Länge har mannen varit prototypen och kvinnor har behandlats på samma sätt som män inom sjukvården. Den 7 oktober arrangeras ett forskningsseminarium om kvinnors hälsa i Varberg.

Det handlar om en så kallad FOSEM-dag (forskningsseminarium om vård). Programmet riktar sig främst till vårdpersonal och studerande. Seminariet är ett samarbete mellan Sjukhuset i Varberg, Länssjukhuset i Halmstad, Högskolan i Halmstad och Vårdförbundet.
- Grundidén med FOSEM är att disputerade sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker ska få ett tillfälle att förmedla sina kunskaper och att dessa gärna ska komma till praktisk användning. Ett annat syfte är att inspirera andra till forskning och utveckling, berättar Kristina Håkeborg, kliniskt utbildningsansvarig inom Forsknings, utvecklings- och utbildningsenheten på Sjukhuset i Varberg.

Aktuellt tema
Seminariet arrangeras två gånger om året och temat ”Kvinnors hälsa” är ett önskemål från verksamheten. Dessutom är ämnet högaktuellt. Den här månaden driver Cancerfonden kampanjen Rosa bandet till förmån för forskningen kring bröstcancer allt fler studier visar sambandet mellan kvinnors stress och levnadsvanor och olika sjukdomar.

Doktorand från Varberg
Programmet innehåller flera spännande och aktuella ämnen. En av dagens föreläsare är sjuksköterskan och doktoranden Ingalill Koinberg som arbetar på onkologmottagningen på Sjukhuset i Varberg. Hon ska doktorera vid Linköpings universitet den 3 december med sin avhandling ”Från ett traditionellt perspektiv till ett individuellt synsätt efter bröstcanceroperation".
- Det är dags att förändra den tradition vi har när det gäller uppföljningen efter bröstcanceroperation. I flera årtionden har det funnits en tradition att följa upp bröstcanceropererade kvinnor upp till tio år efter operationen. Många kvinnor tycker att återbesöken är ångestfyllda och utan mening. Medicinskt sett finns det heller inget belägg för
återbesöken eftersom återfallen oftast upptäcks av patienten själv.
- Vi bör vi lyfta fram hälsoperspektivet och ge varje kvinna tillgänglighet och en individualiserad vård, framhåller Ingalill Koinberg som arbetat med den här patientgruppen i många år.

Media hälsas välkomna att ta del av FOSEM-dagen som arrangeras i Pingstkyrkan i Varberg, Engelbrektsgatan 17. .

PROGRAM, torsdagen den 7 oktober

08:30-09:30 Övergrepp mot kvinnor – ett folkhälsoproblem, Katarina Swahnberg sjuksköterska och Med.Dr.
09:30-10:00 Kaffe
10:00-11:00 Hälsa och bröstcancer - Ingalill Koinberg onkologsjuksköterska och doktorand 11:00-11:10 Bensträckare
11:10-11:45 Diskussion
11:45-12:45 Lunch
12:45-13:45 Kvinnor, stress och hjärtkärl sjukdom - riskfaktorer och sekundär prevention May Blom, sjuksköterska och doktorand
13:45-14:15 Kaffe
14:15-15:15 Sambandet mellan hälsa och arbetsbelastning - Leeni Berntsson sjuksköterska, PHD i folkhälsovetenskap och lektor
15:15-16:00 Diskussion och avslutning Åsa Axelsson, moderator.

För mer information:
Kristina Håkeborg, 0340-481898