Arbetslivsinstitutet

Kvinnors ohälsa större än männens på samma jobb

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 09:10 CEST

Trots att kvinnor och män har samma tjänstebeteckning och arbetar på samma arbetsplats är kvinnornas ohälsa större än männens. Det råder ingen jämställdhet mellan könen vad gäller arbetsorganisatoriska villkor och fysisk och psykosocial belastning. Det visar en av studierna i Arbetslivsinstitutets projekt Kön och Arbete som redovisas i morgon.

I fördjupningsstudien Kön, Arbete och Hälsa - ett regionalt forsknings- och utvecklingsprojekt i Östergötland har forskaren Lena Karlqvist analyserat svar från nästan 5 000 individer om arbete, fritid och hälsa. Karlqvist fann att det finns ett samband mellan arbetsförhållanden och hälsa som är specifika för kvinnor respektive män.

– Kvinnorna hade betydligt mer besvär från rörelseorganen än männen trots att de arbetade på samma typ av segregerade arbetsplatser. Förutom att jobben inte är lika mellan könen trots samma tjänstebeteckning ägnade kvinnorna mer tid åt hem- och hushållsarbete, säger Lena Karlqvist.

I samma studie har forskaren Raymond Dahlberg studerat om hälsorisker är relaterade till kvinnors och mäns utbildningsnivå. Allra bäst mår män med eftergymnasial utbildning. Men - av samtliga utbildningskategorier i studien har män bättre hälsa än kvinnor med samma utbildningsbakgrund.

Forskarna Inga-Britt Drejhammar och Birgit Pingel har utvecklat en metod med dialogkonferenser som kunnat hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka i arbete. Forskarna Lena Gonäs och Wuokko Knocke visar i en studie att uttalanden om mångfald i termer av kön och etnicitet inte omsätts till praktisk handling. Trots jämställdhetssträvanden symboliseras manlighet av det tekniska och kvinnlighet av fingerfärdighet och omsorg. Detta synsätt avgör fortfarande kvinnors och mäns position på arbetsmarknaden.

Seminariet Hur jämställt är Östergötland? hålls 7 oktober klockan 13.00-16.30 på Arbetets museum i Norrköping.

Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se