Stockholms Läns Landsting

Kvitto på att omställningsarbetet fungerar - Ingela Nylund Watz om delårsbokslutet [Finansroteln (s)]

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 16:10 CEST

Idag fredag offentliggjordes 2004 års delårsbokslut för Stockholms läns landsting.

Alla verksamheter, sjukvård och kollektivtrafik, förväntas klara eller överträffa sina budgetmål. Om prognosen i delårsbokslutet står sig kommer landstinget för år 2004 att klara en balanserad budget. Detta blir i så fall första gången sedan 1996.
- Delårsbokslutet är ett kvitto på att jobbet går som det ska. Bakom siffrorna döljer sig att hela landstinget nu drar åt samma håll för att skapa en tryggare situation för välfärden i vår region. År 2004 kommer bli året då Stockholms läns landsting definitivt lämnade epoken Lédèl (m) och vanstyret bakom sig, säger det socialdemokratiska finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s).

- Den radikalt förbättrade styrningen och budgetdisciplinen ger goda förutsättningar för att vi under kommande år ska lyckas med att fullfölja omställningsarbetet. Delårsbokslutet innebär spiken i kistan på den tidigare förhärskande ödestron om att sjukvårdens kostnader inte går att kontrollera. Ingen behöver längre tvivla på att den solidariskt finansierade sjukvården går att rädda.

- Det dock viktigt att komma ihåg att det positiva delårsbokslutet inte innebär att krisen är över för Stockholms läns lansting. Läget är stabilare än för ett år sedan, men för att nå fram krävs alltjämt mycket arbete innan vi kan blåsa faran över.

- Jag noterar också att oppositionens tidigare tvärsäkra och högljudda påståenden att vi skulle klara ekonomin i år så sakta har tystnat. Förhoppningsvis är det ett första steg mot en mer allvarlig omprövning inom borgerligheten i landstinget, avslutar Ingela Nylund Watz (s).

Fakta om delårsbokslutet 2004

Landstingets årliga kostnadsökningstakt ligger nu på 1,8 procent, vilket kan jämföras med de 8,2 procent som gällde för det sista borgerliga året 2002.

I bokslutet prognostiseras ett överskott för helåret 2004 på sammanlagt 484 miljoner, vilket är 423 miljoner bättre än budget. Årets prognostiserade resultat kan jämföras med år 2002 då underskottet blev 4,1 miljarder.

Årets resultat uppnås trots att skatteintäkterna i år väntas bli 582 miljoner lägre än budgeterat.

Det drastiskt förbättrade budgetläget har kunnat uppnås utan att kvalitén i sjukvården försämrats. Detta visar såväl Vårdbarometerns intervjuundersökningar, där 88 procent av patienterna säger sig vara nöjda, som den senaste sammanställningen av väntetider.

För ytterligare information, kontakta pressekreterare (s) Mårten Levin, 070-7374235.