Socialdemokraterna

Kyla och mörker fördelar för inlandet

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2003 00:00 CEST

Är gleshet, kyla och mörker bra eller dåligt? Bra om man får tro den slutrapport om bil- och komponenttestverksamheten som regeringens förhandlingsman Carl-Johan Korsås presenterar idag. Siffrorna om branschens utveckling i Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Kiruna, Sorsele, Malå och Älvsbyn talar sitt tydliga språk.

Den ekonomiska tillväxten av branschen visar att omsättningen i regionen ökat med närmare 700 procent under en tioårsperiod.

Antalen årsarbeten beräknas till cirka 500 stycken och antalet säsongsanställda är över 1 500 personer. Mer än 2 000 personer kommer som besökare från världens alla hörn för att arbeta med bil- och komponenttester i regionen.

Investeringarnas storlek den kommande treårsperioden, inklusive investeringar som pågår nu, beräknas till upp emot 1 miljard kronor.

Kort och gott är bil- och komponenttestverksamheten en succé. En succé som till stora delar bygger på att man vänt övre Norrlands inlands gleshet, mörker och kyla till något fördelaktigt. Ett annat gott exempel där kyla, snö och is blivit världsattraktion är Ishotellet iJukkasjärvi.

För mig som statsråd med ansvar för regional utveckling stärker succén mig i tron på att alla delar av Sverige har möjligheter att växa, att det vore ett enormt slöseri att inte aktivt arbeta för tillväxt och livskraft i hela landet.

Sedan några år tillbaka arbetar regeringen utifrån övertygelsen om att vi bäst skapar förutsättningar för att hela Sverige ska leva genom att se och utveckla varje landsändas egna speciella möjligheter. Glasriket i Småland måste få utvecklas på sitt sätt, den svenska fjällen med sin turism på ett annat.

Regeringen lämnar därför över allt mer makt och möjligheter till varje region att själv avgöra hur man tror att den egna regionen ska kunna växa sig starkare. Staten stöttar sedan upp idéerna och utvecklingen inom allt från utbildnings- till transportpolitik.

Vi ser nu att det arbetet ger resultat. Utvärderingar visar att det finns ett starkt lokalt och regionalt engagemang kring arbetet med tillväxt- och utvecklingsfrågor och att det finns en stark tro på regeringens nya regionala utvecklingspolitik.

Jag både hoppas och tror att övre Norrlands inland kommer att dra stor nytta av den regionala utvecklingspolitiken. Bil- och komponenttestverksamheten är bara ett exempel på hur bra det kan gå om man tänker framåt.

Just nu erbjuder en av regering tillsatt delegation, Inlandsdelegationen, inlandets kommuner hjälp med att ta fram utvecklingsstrategier. Delegationen har i en omvärldsanalys pekat ut tre andra områden man tror att inlandet är särskilt lämpat att utveckla sina näringar inom. Tränäringen - framför allt trämekanisk industri och trämanufaktur, verkstadsindustrin - inte minst inom miljöteknikområdet, och så självklart besöksnäringen och turismen.

Jag har inte alla svar på vad som har bäst förutsättningar att utvecklas. Det vet ni som bor och verkar i regionen bäst själva. Därför får ni också ökade möjligheter att forma och utveckla er egen tillväxtpolitik. Jag är övertygad om att vi framöver kommer att få se fler succéer än biltestverksamheten och Ishotellet.

Ulrica Messing
Minister med ansvar för regional utveckling