Västra Götalandsregionen

Kyltorn inventeras i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:55 CEST

Legionella
Kyltorn inventeras i Västra Götaland

Miljösamverkan Västra Götaland ska i projektet Legionella inventera alla kyltorn. Det sker i samverkan med bland andra Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet. Projektet ska ge kunskap om vilka ”riskobjekt” som finns i länet. Ägarna till sådana anläggningar ska uppmärksammas på behovet av säkra rutiner för att förebygga legionellasmitta.

Lunginflammation orsakad av legionellabakterier konstaterades augusti – september 2004 i Lidköping – sammanlagt 32 fall av legionärsjuka kunde påvisas. Orsaken var att legionellabakterier tillväxt i ett kyltorn och sedan spridits till omgivningen med den vattendimma som bildas i anläggningen.

Liknande utbrott har inträffat på andra håll. Eftersom legionärsjuka kan vara mycket allvarlig, dödsfall förekommer, är det angeläget att identifiera de riskobjekt som kan finnas i länet. Det gäller främst kyltorn men också andra anordningar, exempelvis så kallade skrubbrar för rökgasrening, som kan sprida vattendimma till omgivningen.

Med regelbunden kontroll och skötsel kan anläggningsägarna minimera risken för tillväxt av legionella.

Inventeringen görs med en enkät som skickas ut från miljökontoret i respektive kommun till verksamheter som kan tänkas ha kyltorn. Det gäller bland annat vissa industrier, energianläggningar, växthus, köpcentra/gallerior, större livsmedelsbutiker, ridanläggningar, sjukhus och vårdinrättningar. Länsstyrelsen medverkar genom att skicka enkäten till större industrier m.m. som ligger under dess tillsyn.

Verksamheter med kyltorn bör kontakta miljökontoret i kommunen så att de säkert kommer med i enkäten.

Läs mer
Litteratur/länkar: www.miljosamverkan.se/legionella, klicka ”Litteratur och webbplatser”

Miljösamverkan Västra Götaland – 49 gånger bättre tillsyn
Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Huvudmän är Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Kommunförbunden i länet och kommunernas miljökontor.

Alla övriga projekt, verksamhetsplan, handledningar och annat material i fulltext finns på vår webbplats www.miljosamverkan.se

Kontaktperson: Inventeringen och projektarbetet: Lasse Lind, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland, 070-37 87 439, lind.lasse@telia.com
Legionella och smittskyddsfrågor: Ann Söderström, Bitr smittskyddsläkare, Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet, 031-61 29 98, ann.soderstrom@vgregion.se