Svenska kyrkan

Kyrkan i Tanzania firar 50 år

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 14:48 CEST

Ärkebiskop Anders Wejryd på kyrkans radiostation i Dar es Salaam, vid ett besök i landet 2011. Foto: Ewa Almqvist/IKON.

Under midsommarhelgen firar den evangeliska lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) sitt 50-årsjubileum. Ärkebiskop Anders Wejryd är på plats och överlämnar Svenska kyrkans jubileumsgåva: 100 000 kronor till ELCT:s radiostation som sänder dagligen över stora delar av landet.

50-årsfirandet äger rum den 21-23 juni med seminarier, föredrag och gudstjänster på Tumaini University Makumira utanför Arusha. ELCT räknar med minst 5000 deltagare i jubileet. Makumira, som drivs av ELCT, startades som en teologisk utbildning för den tanzaniska kyrkan med stöd från Svenska kyrkan.

Ärkebiskop Anders Wejryd har en personlig relation med Tanzania, bland annat genom släkt och vänner som arbetat i Svenska kyrkans missionsarbete i landet.

– Tanzania var också en viktig partner under mitt eget långa engagemang i biståndsarbetet, dåvarande Lutherhjälpen. Det känns högtidligt att nu få vara med och fira en kyrka som har haft stor framgång, även som samhällsbyggare, men som också har stora utmaningar framför sig, säger Anders Wejryd.

– Det känns som vi har en mogen relation mellan två stora och självständiga kyrkor som inte är överens om allt, men som utgår från att den kristna gemenskapen kan och ska härbärgera skillnader.

Direkt efter jubileumsfirandet deltar ärkebiskopen i överläggningar med ELCT och gör sedan ett församlingsbesök.


Fakta
Evangeliska lutherska kyrkan i Tanzania är en av världens största lutherska kyrkor med över 5 miljoner medlemmar, och växer stadigt. ELCT bildades 1963 av sju redan verksamma lutherska kyrkor i landet. Idag har ELCT 22 stift, varav två bildades 2013. Kyrkan står för en bred närvaro i samhället genom allt ifrån traditionellt församlingsarbete till biltvättar. Läs mer på ELCT:s webbplats.

Svenska kyrkans relation till ELCT går långt tillbaka i tiden, och började i det gamla Bukoba-stiftet (idag uppdelat i två stift), där den svenske professorn Bengt Sundkler var biskop. Svenska kyrkan har idag utsända medarbetare på skolor, sjukhus och i församlingar i landet.