Svenska kyrkan

Kyrkan möter tusentals svenskar under OS

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 14:14 CEST

Bland tusentals svenskar som kommer att finnas i London under OS i augusti, kommer också volontärer från Svenska kyrkan att röra sig i mobila team. 
– Vi kommer också att ha en jourfunktion om något händer, och mötesplatser i form av Café Svensson med samtalsmöjligheter i båda våra kyrkor, berättar Anders Rune.

I London pågår förberedelserna för fullt inför OS i sommar – även i den svenska Londonförsamlingen. En viktig – och helt ny – satsning blir mobila team som ska röra sig ute på stan och i närheten av de arenor där svenska idrottare tävlar. Men liksom under de tre senaste sommar-OS erbjuder Svenska kyrkan också mötesplatser, denna gång under namnet Café Svensson, i både Sjömanskyrkan och Ulrika Eleonora kyrka i London.

Anders Rune, präst i London, räknar med att kyrkan kommer att möta minst 5000 svenskar under OS och Paralympics. På Café Svensson kan man samtala, dricka kaffe, vila lite och förhoppningsvis se OS-sändningar på storbild.

– Men genom de mobila teamen tar vi kyrkan utanför väggarna. Vi ska möta människor där de är och hjälpa till med enkla saker, men det handlar också om samtal av olika slag. Vid svårare fall kommer vi att hjälpa dem vidare, säger Anders Rune.

Under OS ska sex mobila team jobba från morgon till kväll i skift. Teamen består av tre volontärer i åldern 19-60 år, varav minst en präst eller diakon och någon med god lokalkännedom. Vissa bor i London, andra har rekryterats via stiften i Svenska kyrkan.

En av volontärerna är Kristina Lindström, 55, från Lund. Hon har bott och arbetat i England, och är van att röra sig i London. Som präst hoppas hon kunna bistå främst genom samtal. 

– Många kommer till den här typen av evenemang för att festa och min erfarenhet är att det lätt kan uppstå relationsproblem, eller att det inte blir som man hade tänkt. Då kan det vara skönt att ha ett bollplank, någon som lyssnar.

Information om Svenska kyrkans närvaro under OS i London läggs fortlöpande ut på www.svenskakyrkan.se/london2012.

FAKTA: Svenska kyrkan i London
I över 300 år har Svenska kyrkan i London varit en plattform för möten, gudstjänster, kulturella utbyten och för att stötta svenskar i Storbritannien och Irland. För närvarande finns det två kyrkor i London, Ulrika Eleonora nära Baker Street station och Sjömanskyrkan nära Canada Water Station.

Svenska kyrkan i utlandet finns till för utlandssvenskar, turister, au pair-ungdomar, sjömän, och många andra på drygt 40 platser i världen. Över 700 000 besök görs inom Svenska kyrkan i utlandet under ett år, och för många blir kyrkan ett andligt hem och ett socialt skyddsnät under vistelsen utomlands – inte minst i krissituationer. Mer information och adresser samt lokala webbplatser finns på www.svenskakyrkan.se/iutlandet.