Svenska kyrkan

Kyrkan och homosexuella: Kyrkomötet tog ett steg framåt idag

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 17:28 CEST

Kyrkomötet har idag gett Kyrkostyrelsen i uppdrag att till nästa års Kyrkomöte ta fram ett brett arbetsmaterial som kan tjäna som underlag i det fortsatta arbetet mot en kyrklig akt för partnerskap med samma juridiska giltighet som den kyrkliga vigseln.

Kyrkomötet uppmanar samtidigt alla stift att aktivt fortsätta den samtalsprocess kring dokumentet "Homosexuella i kyrkan" som inleddes förra året.

- Detta innebär en konkretisering i processen, och är ett steg framåt mot ett beslut i frågan, säger ärkebiskop KG Hammar.

- Vi behöver en ordentlig teologisk reflektion och begrundan och det är viktigt att den processen får ta tid.

Motioner, skrivelser samt gudstjänstutskottets betänkande som föranlett beslutet finns på www.svenskakyrkan.se/km-2003