Stockholms Stift

Kyrkan ordnar ny fortbildning för journalister

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 11:00 CET

Kunskapsfrukostar om Stockholms dolda fattigdom. Halvdagsutbildning om katastrofpsykologi. En heldag prova-på om andlighet. Stockholms domkyrkoförsamling har skapat en gratis fortbildning för journalister som går ut på att man får träffa dem som jobbar med den mest nakna verkligheten - fysiskt och själsligt.

Halvdagsutbildning. Först på plats vid tragiska, dramatiska händelser är polisen, kyrkan, kristeamen - och journalisterna. I dag finns djup kunskap om vad som händer en drabbad människa - men hur mycket vet reportageteamet som skickas ut på ett svårt uppdrag? Under en halvdag berättar polisprästen Katarina Tingström och krispsykolog Sara Johansson om hur man kan bemöta en människa i chock och hur de som är först på plats kan samarbeta. 

Kunskapsfrukost. Hur ser det ut under ytan i Stockholm? Diakonerna, kyrkans socialarbetare med lång utbildning, möter fattigpensionärerna, de ensamstående, de hemlösa, flyktingarna, missbrukarna. Inga andra vet bättre hur det ser ut under ytan i och runt Stockholm och diakonernas jobb ä ofta att hjälpa till med pengar och mat. Ziad Abu-Ali från Skärholmens församling, Gunilla Moshi från Spånga-Kista församling och Christer Schwartz från Johannes församling berättar. 

Heldag. Vad innebär de andliga övningarna inom en religiös tradition? Med hjälp av Are Norrhava, präst i Hässelby, och Ulf Lindgren, präst i Domkyrkoförsamlingen, kan man prova på mystik mitt i city - en heldagsretreat i Storkyrkan.

Stockholm domkyrkoförsamling hör till Stockholms stift, och Storkyrkan är Stockholms domkyrka. I ett projekt tillsammans med Strängnäs och Visby stift har församlingen fått i uppdrag att skapa en utbildning riktad särskilt till journalister. Utbildningen är framtagen av Ann Lagerström (projektledare) och Agneta Lagercrantz (kommunikatör i Domkyrkoförsamlingen) båda tidigare medarbetare i Svenska Dagbladet. 

Stiften har till uppgift att stärka församlingarnas förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Biskop i Stockholms stift är sedan 2009 Eva Brunne.

STIFTSKANSLIET, Klara Södra Kyrkogata 1

Box 16306, 103 25 Stockholm

Telefonnummer 08-508 940 00

E-post
sthlm.stift@svenskakyrkan.se  www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift