Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Kyrklig allians bekämpar fattigdom i över 100 länder

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:40 CEST

Idag öppnar ACT-alliansens första generalförsamling. ACT-alliansen är en av världens största biståndsaktörer och Svenska kyrkan är en av medlemmarna.

Vid årsskiftet bildades ACT-alliansen som består av över hundra katastrof- och utvecklingsorganisationer med kyrklig bakgrund. Svenska kyrkan är den enda svenska medlemmen. 19-22 oktober är första gången som alla medlemmar möts på samma ställe för att välja styrelse och planera för de närmaste åren.

Kyrkor och kyrkliga biståndsorganisationer står bakom mycket av det som görs i världen både när det gäller akut katastrofhjälp, utvecklingsarbete och arbete för att påverka globala orättvisor.

Christer Åkesson, Svenska kyrkans biståndschef tycker att det är viktigt att Svenska kyrkans internationella arbete finns med i ACT-alliansen.

- Vi kan på ett helt nytt sätt vara med och bekämpa fattigdom och orättvisor. Vi blir mycket större och slagkraftigare än om vi jobbar ensamma. Nu kan vi känna stolthet och delaktighet i allt som alla ACT:s medlemmar gör. Och det är över 100 organisationer som arbetar 125 länder. Tillsammans är vi över 30 000 människor som arbetar tillsammans över hela världen.

Lokal förankring

Genom den lokala förankringen finns ACT-alliansen på plats innan, under och efter en katastrof. Något som borgar för att drabbade människor får den hjälp de behöver utifrån lokala förhållanden.

- Lokala partner kan språket, historien och kulturen, och det är ovärderligt när det sker en katastrof. Vi behöver inte flyga in människor utifrån som inte känner de lokala förhållandena, utan vi kan möta utsatta människor på deras eget språk – på ett sätt som de känner igen. Det gör att ACT är överlägset i en jämförelse med andra biståndsallianser, säger Christer Åkesson.

På plats i Tanzania finns från Svenska kyrkan biståndschef Christer Åkesson, internationella policychefen Erik Lysén, människorättsjuristen Sofia Nordenmark och psykosociala experten Else Berglund.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 125 länder över hela världen.