Svenska Missionskyrkan

Kyrkligt uttalande om sjukförsäkringarna

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2011 09:43 CEST

Svenska Missionskyrkan samlades till kyrkokonferens i helge, med 812 ombud. Kyrkokonferensen antog i konferensens slutskede ett uttalande gällande förändringarna i sjukförsäkringen. I korthet:

I juli 2008 ändrades reglerna i sjukförsäkringen. Det är lovvärt att människors resurser och vilja att bidra till samhällsbygget ska tas tillvara. Men förändringen har visat sig slå hårt mot enskilda människor som hamnar mellan stolarna i olika regelsystem.

Vi har i media och i mötet med enskilda människor kunnat följa människors förtvivlade livssituationer.
Många drabbade har sökt hjälp och stöd hos församlingar.Missionskyrkans församlingar bär på ett uppdrag att tjäna våra medmänniskor, att ge uttryck för Guds kärlek så att människor återupprättas och får leva med mänskligt värde.

Det är inte rimligt att så många människor drabbas av systemet med utförsäkring, inte värdigt att inte
bli respekterad i sin utsatthet och inte heller rimligt med den barnfattigdom som följer i spåren av att
föräldrar blir utförsäkrade.

Det är vår uppgift som kyrka att agera och påtala brister i samhället, att förstärka rösterna hos de människor
vars livsberättelser handlar om utslagning och fattigdom på grund av brister i sjukförsäkringssystemet.

Läs hela uttalandet i bifogade PDF


Uttalande till regeringen:
Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens ställer sig bakom Sveriges Kristna Råds öppna brev till
regeringen den 10 mars 2011 gällande konsekvenserna av sjukförsäkringsreformen och vill härmed än
en gång poängtera vikten av individuella bedömningar och ett sjukförsäkringssystem som inte leder till
utslagning och ökade klyftor i samhället. Vi vet att åtgärder planeras för att rätta till en del av bristerna
och vill stryka under att nödvändiga åtgärder behöver genomföras utan dröjsmål.


Uppmaning till Svenska Missionskyrkans församlingar:
Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens uppmanar mot bakgrund av ovanstående sina församlingar:
att i den lokala församlingen påtala brister i samhället och uppmärksamma de behov av stöd och hjälp
som utförsäkringens konsekvenser medför för enskilda och familjer.

Svenska Missionskyrkan är ett Sveriges största kyrkosamfund med cirka 68 000 medlemmar i 686 församlingar. Mer än 130 000 människor är engagerade i verksamheter inom Svenska Missionskyrkan.

Vid kyrkokonferensen under Kristi Himmelsfärdshelgen 2011 togs det avgörande beslutet att bilda en ny kyrka tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Den nya kyrkan startar nyåret 2011/2012.