Svenska kyrkan

Kyrkoavgiften håller kyrkan öppen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 12:24 CET

Församlingarna har nu rapporterat in de kyrkoavgifter som medlemmar i Svenska kyrkan ska betala år 2004. I genomsnitt betalar en medlem i Svenska kyrkan 1,19 % av sin inkomst till sin församling år 2004. Genomsnittsavgiften är oförändrad sedan ett år tillbaka.

- Kyrkoavgiften är ryggraden i kyrkans ekonomi. Den används till kyrkor och personal så att den öppna folkkyrkan kan fortsätta att erbjuda dop, vigsel, konfirmation och begravningsgudstjänst, säger Anders Lindberg, stf. generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Enligt Anders Lindberg påverkar de senaste årens utträden inte ekonomin direkt men på lång sikt är små förändringar viktiga och får konsekvenser. Han ser att kyrkan, inte minst diakonin, står inför stora utmaningar. Sedan krisåren i början av 90-talet har frivilligsektorn, inklusive Svenska kyrkan, fått bidra till att välfärdssamhället fungerar:

- Det är inte kyrkans uppgift att ta över samhällets ansvar för välfärden men församlingar efterfrågas allt oftare som partner inom den sociala sektorn i kommuner och landsting, säger han.

- I samband med kriser och katastrofer på en ort är det ofta församlingen som öppnar krisgrupper och ger samtalsstöd till de drabbade. Medlemmarna bidrar därmed till ett viktigt arbete med sin avgift, även om man själv för tillfället inte är i behov av kyrkans tjänster, betonar Anders Lindberg.

Kyrkoavgiften finansierar församlingens verksamhet, personal och underhåll av kyrkor. Förutom gudstjänster, andakter och mässor erbjuder Sveriges 2 220 församlingar en omfattande barn- och ungdomsverskamhet, studiecirklar, föreläsningar, möjlighet till personliga samtal, internationellt arbete och kör- och musikverksamhet. Dessutom samverkar med vård, skola och omsorg.

Totalt uppbar Svenska kyrkan 12,7 miljarder kronor i kyrko- och begravningsavgifter 2002. Av dessa utgör 9,9 miljarder kronor kyrkoavgifter som kyrkans 7,2 miljoner medlemmar betalar.

LÄNK TILL AVGIFTER:

http://www.svenskakyrkan.se/kyrkofonden/avgifter hittar man uppgifter om avgifternas storlek i alla församlingar. Du kan söka på en enskild församling, ett stift, ett län eller en kommun. Avgifterna anges som en procentsats och beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Här finns också information om hur avgifterna beräknas och vad de används till. I församlingar inom Stockholms och Tranås kommuner ingår inte begravningsavgiften i kyrkoavgiften, eftersom kommunen där har ansvar för begravningsverksamheten.

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se