Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kyrkogården - ett kulturarv att bevara

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 09:26 CEST

Träd och buskar på kyrkogården tillhör det gröna kulturavet. Hur det kan bevaras diskuteras på kyrkogårdskongressen i Visby. Foto: Maria Svensk/IKON

Kyrkogården som kulturmiljö är temat på årets kyrkogårdskongress som hålls i Visby nästa vecka. Över 350 kyrkogårdsmedarbetare och förtroendevalda väntas till Visby den 3-5 september 2012.

 - Allmänheten har rätt till kyrkans kulturarv och det finns ett nytt intresse för kyrkogården som besöksmål. Det ställer nya krav på kyrkogårdsförvaltningarna, säger Eva Grönwall, enhetschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som tillsammans med Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer arrangerar kongressen med Visby kyrkogårds- och fastighetsförvaltning som lokal värd.

- Hur man skyddar och bevarar kulturhistoriskt intressanta delar på våra begravningsplatser och hur bevarar vi det gröna kulturarvet är utmaningar som kyrkogårdsförvaltningarna står inför, säger hon.

Tid: 3-5 september 2012    Plats: Wisby Strand Strandvägen 4, Visby

Ur programmet:
• Kyrkogårdens hägnader
• Det gröna kulturarvets bevarande eller förnyelse
• Industridesignat gjutjärn på kyrkogården
• Biologisk mångfald och biologiskt kulturarv på kyrkogården
• Samspelet mellan gamla och nya gravskick på kyrkogården
• Kyrkoantikvarisk ersättning på begravningsplatsen
Kongressen bjuder även in till kyrkogårdsbesök.

PROGRAM

MÅNDAG
18.00 i Visby domkyrka. Domprost Mats Hermansson hälsar välkommen. Därefter fortsätter vi med mingel och en enklare medeltidsbuffé på Gotlands länsmuseum.

TISDAG
9.30 Kongressen öppnas
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län
Bengt Olsson, ordförande i kyrkogårds- och fastighetsnämnden, Visby
Helén Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Malte Sahlgren, ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

9.45 Inte bara skogskyrkogårdar – om reformsträvanden och modernitetsprojekt i 1900-talets svenska begravningsplatser
Catharina Nolin, docent vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

10.15 Kyrkogårdens växter – ett kulturarv att bevara eller förnya?
Henrik Morin, trädgårdstekniker, Morin Grön Produktion

10.45 Paus

11.00 Kyrkogårdens hägnad – historia och praktik Jan Johansson, områdeschef Västarvet

11.30 Får en kyrkogård bli ruin? Eva Grönvall, kyrkogårdskonsulent, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

12.00 Lunch på Wisby Strand

13.15 En Gotlandsprofil berättar om sin ö och sin kultur
Tommy Wahlgren, konferencier

13.45 Biologisk mångfald och biologiskt kulturarv på kyrkogården
Eva Jansson och Niina Sallmén, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna

14.45 Kaffe

15.15 Industridesignat gjutjärn på kyrkogården under 1800-talet
Ritwa Herjulfsdotter, kulturhistoriker och etnolog

15.45 Aktuellt inom begravningsverksamheten Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

16.15 Presentation av Visby kyrkogårdsförvaltning och praktisk information om kvällen/morgondagen
Mats Ahlqvist, kyrkogårds- och fastighetschef, Visby kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

16.45 FSK:s årsmöte (endast för medlemmar)

16.45 Vandring i DBW:s botaniska trädgård  som grundades 1855 av De badande vännerna, en allmännyttig organisation i Visby. Programmet har tagits fram i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

19.30 Bankett på Wisby Strand

ONSDAG

8.00 Studiebesök på Norra kyrkogården/Ruinvandring

Kaffe på Norra kyrkogården

12.00 Lunch på Wisby Strand

13.00 Platsen för oss som är kvar
Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt på Ramböll Sverige AB

13.30 Integrering av olika gravskick i äldre kyrkogårdsmiljöer – ett samspel mellan gammalt och nytt i en känslig miljö
Ronny Holm, organisationschef, Sveriges kyrkogårds-och krematorieförbund

14.00 Det gröna kulturarvet – avvägningar vid hantering av träd och buskar på kyrkogårdar
Anna-Gretha Eriksson, antikvarie och Fabian Mebus,biolog, båda från Riksantikvarieämbetet

14.30 Kaffe

15.00 Mer kulturarv för pengarna?
Rickard Isaksson, kulturarvsanalytiker, på Svenska kyrkans nationella nivå

15.30 Utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning 2012 delas ut

Avslutning

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare