Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kyrkogårdskongress om gestalning och utveckling

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 11:57 CEST

På kyrkogårdskongressen presenteras också hur björken och andra kulturträd sköts i zon 5 och zon 6. Foto: Svenska kyrkan i Umeå

Samhällsutvecklingen gör att kyrkogårdarna förnyas och utvecklas. Andra kulturer och andra religioner ställer andra krav på begravningsverksamheten och begravningsplatserna. Den 8-10 september samlas 250 anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten till en kyrkogårdskongress i Umeå Folkets Hus. Bland medverkande Tomas Lindgren Docent i religionspsykologi vid Umeå universitet. Kongressen öppnas på tisdag kl 9.30.

Upplevelsen av en kyrkogård bestäms till stor del av dess gestaltning. Vilka element som ingår och hur är de är sammanfogade till en helhet avgör platsens karaktär. Trädförnyelse är ett sätt att gestalta och utveckla en begravningsplats. Men nya samhällskrav fordrar också att kyrkogårdarna förnyas och utvecklas. Andra kulturer och andra religioner ställer andra krav på begravningsverksamheten och begravningsplatserna. Dessa frågeställningar kommer att tas upp tillsammans med bland annat forskare och landskapsarkitekter. Studiebesök på både begravningsplatser och till Arboretum norr ryms också i programmet. Katarina Mazetti är moderator.


PROGRAM
Tisdag 9 september

09:30 Kongressen öppnas. Landshövding Magdalena Andersson, FSK:s ordförande Malte Sahlgren och arbetsgivarorganisationens VD Helen Källholm.
09:50 Umeå Kulturhuvudstad 2014
Fredrik Lindegren konstnärlig ledare för kulturhuvudstadsåret.
10:10 Kulturträdens ursprung och framtid. Professor Urban Emanuelsson, växtekolog med särskild inriktning mot kulturlandskap och frågor som rör historisk ekologi.
10:50 Kaffe
11:20 Aktuellt inom begravningsverksamheten. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
11:30 Björken och andra kulturträd i zon 5 och zon 6. Johnny Schimmel forskare vid In- stitutionen för Skogens Ekologi och Sköt- sel och föreståndare för Arboretum Norr.
12:10 Lunch
13:10 Om graven bredvid. Författaren Katarina Mazetti.
13:40 Förädling av kyrkogårdar och stadsparker- Likheter och olikheter. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.
14:20 Snabbpresentation av tävlingen i grav- stensdesign. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
14:30 Kaffe
15:00 Askgravlunden en del av mitt hjärta. Landskapsarkitekt Johanna Bilfeldt.
15:30 Umeås kyrkogårdar. Teknisk chef Joachim Blomberg.
15:50 FSK Årsmöte, stadsvandring eller Gitarrmuseet.
19:30 Supé med show och dans. Restaurang Äpplet.

Onsdag 10 september
08.00 Studiebesök kyrkogårdar och Arboretum norr.
12.00 Lunch
13.15 Trädstandarder – redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg, Fristående konsult och doktor i landskapsplanering vid SLU Alnarp.
13:55 Aktuellt inom begravningsverksamheten. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
14:05 Begravningsceremonier och gravplatser i olika kulturer och religioner.
Tomas Lindgren, docent i religionspsykologi vid Umeå universitet.
14:45 Förtätning och förnyelse av gamla gravkvarter. Kyrkogårdschef Malte Sahlgren.
15:10 Inbjudan till kyrkogårdskongressen 2015.
15:20 Avslutning och kaffe

Inbjudna föreläsare:
Tomas Lindgren
Docent i religionspsykologi vid Umeå universitet. Hans forskning har under de senaste åren lagt särskilt fokus på religiös fundamentalism och religiösa konflikter i Sydöstasien.

Ulf Nordfjell
Landskapsarkitet och en av trädgårdskonstens största världsstjärnor. Ulf kommer från Umeå och har gestaltat delar av Backens kyrkogård liksom den nya stadsparken i Umeå. Han har också deltagit i utformningen av Wij trädgårdar i Ockelbo.

Johnny Schimmel
Föreståndare vid Stiftelsen Arboretum Norr samt lärare vid Institutionen för Skogens ekologi och skötsel, SLU, i Umeå. 

Johanna Bilfeldt
Landskapsarkitekt som specialiserat sig på askgravlundens utformning. 

Joachim Blomberg
Teknisk chef i Umeå pastorat. Joachim har ansvar för fem kyrkogårdar med drygt 12000 gravplatser.

Johan Östberg
Landskapsingenjör med inriktning på trädinventeringar i urban miljö.


Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare