Svenska kyrkan

Kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 15:54 CEST

Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan föreslås träffa en överenskommelse om kyrkogemenskap. Samarbetsrådet som funnits mellan kyrkorna sedan 2001, konstaterar i sitt förslag att många av de motsättningar som tidigare funnits inte längre är aktuella. Därför är det nu tid att ingå kyrkogemenskap.

Förslaget om kyrkogemenskap har i dag överlämnats till ärkebiskop KG Hammar och missionsföreståndare Göran Zettergren samt representanter för respektive kyrkostyrelser.

Överenskommelsen innebär att kyrkorna erkänner varandra och varandras ordinerade och vigda diakoner och präster/pastorer, som enligt förslaget ska kunna tjänstgöra i båda kyrkorna. Därmed upphör ordningen att på nytt viga dem som vill övergå till tjänst i den andra kyrkan. Kyrkorna ska också arbeta närmare varandra och gemensamt ta ansvar i samhälle och värld.

– De frågor som särskilt diskuterats de senaste åren har rört dopet, nattvarden och vigningstjänsten. Samarbetsrådet har i sitt förslag gått igenom frågorna men ser inte att det finns sådana teologiska skillnader att de hindrar en gemenskap mellan kyrkorna, säger Klas Hansson, en av Svenska kyrkans representanter i samarbetsrådet.

– De skillnader som återstår är inte kyrkoskiljande utan kan bearbetas vidare inom kyrkogemenskapen, konstaterar Klas Hansson.

De impulser som båda kyrkorna fått från den ekumeniska rörelsen har haft stor betydelse för förslaget. Båda kyrkorna har de senaste åren också genomgått stora förändringar. För Svenska kyrkan har dopet blivit medlemsgrund och relationen med staten har förändrats. Svenska Missionskyrkan har antagit en ny konstitution med texter som tolkar dess bekännelse. Båda påverkas av en internationell liturgisk förnyelserörelse. Det finns nu en grundläggande gemensam bekännelsegrund för den kyrkogemenskap som föreslås, konstaterar samarbetsrådet.

– Detta innebär en ny ekumenisk modell, där den gemensamma identiteten och utmaningarna från omvärlden ställs före köpslående om en historiskt ärvd splittring. Vi har sökt en gemenskapsform som röjer undan formella hinder och öppnar möjligheter för djupare samverkan mellan lokala församlingar, säger Per-Magnus Selinder, Missionskyrkans ordförande i samarbetsrådet.

Förslaget om kyrkogemenskap går nu ut på remiss till olika instanser inom de båda kyrkorna. Enligt förslaget ska överenskommelsen sedan godkännas av Svenska Missionskyrkans Kyrkokonferens och Kyrkomötet i Svenska kyrkan år 2006. Detta ska firas med gudstjänster, både nationellt och regionalt.

Bilder finns nedladdningsbara på bildbyrån IKONs webbplats, www.svenskakyrkan.se/ikon.