Svenska kyrkan

Kyrkoledare i Jerusalem: Stoppa våldet i Gaza

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:38 CEST

Med anledning av den senaste tidens upptrappade våld i Gaza gör ledarna för de lokala kyrkorna i Jerusalem följande uttalande:
” Vi, kyrkoledare i Jerusalem, är allvarligt bekymrade över blodsutgjutelsen och det ökade våldet från både sidor i konflikten. Ett betydande antal människor har dödats och skadats. Många hem har förstörts. Rädsla och oro sprider sig.

Gud sände sin son Jesus Kristus för att dela vårt mänskliga liv. Han ville att vi skulle bli medvetna om att hans sanna väsen är kärlek och barmhärtighet, som verkar för att mänskligheten skall få möjlighet att njuta av fred med rättvisa.

Så, i Guds namn säger vi till både israeler och palestinier: Stoppa våldet och det växande hatat mot varandra. Återvänd än en gång till Färdkartan för Fred, diskutera med varandra och använd alla diplomatiska medel men håll fast vid människolivets okränkbarhet.

Vi vädjar till världen i övrigt om era förböner för fred i detta Heliga land och uppmanar alla politiska ledare att förena sina röster med våra i uppmaningen till ett slut på kriget.”

Eva Berglund, pressekreterare, tfn: 018-16 97 94, 0730-20 49 88, e-post: eva.e.berglund@svenskakyrkan.se