Svenska kyrkan

Kyrkomötet återsamlas tisdag 25 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 15:03 CEST

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se


Kyrkomötets andra session börjar i Universitetshuset i Uppsala i morgon tisdag och inleds med en frågedebatt. Det har inkommit 21 frågor till Kyrkostyrelsen, och besvaras av styrelseledamöter med början kl 15. Frågorna läggs ut på Kyrkomötets webbplats under måndagen, och efter frågedebatten läggs även svaren ut på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Debatt om och behandling av utskottsbetänkanden börjar på tisdagkvällen efter frågedebatten. Kyrkomötets förhandlingar avslutas på fredag 28 oktober kl 15. Därefter leder ärkebiskop KG Hammar en mässa i Uppsala domkyrka, kl 15.30.

Kyrkohistoriskt uppslagsverk komplett

I samband med Kyrkomötets inledning på tisdag kl 15 kommer redaktionen för uppslagsverket Sveriges kyrkohistoria att uppmärksammas.

Uppslagsverket Sveriges kyrkohistoria blev komplett i augusti i år, då det åttonde och sista bandet gavs ut. Utgivningen inleddes 1998 på Verbum förlag och med Svenska kyrkans forskningsavdelning som samordnare för innehållet. Huvudredaktör: Lennart Tegborg. Sveriges kyrkohistoria är ett unikt forskningsmaterial som skildrar den svenska kyrkohistoriska utvecklingen under 1200 år - från Sveriges kristnande runt år 500 fram till millennieskiftet. Efter inledningen finns möjlighet för journalister att träffa Lennart Tegborg och redaktionen. Kontakta i så fall någon av pressekreterarna, se nedan.

Presskonferens

På torsdag 27 oktober med start kl 10.30 beslutar Kyrkomötet i ärendena som rör samlevnadsfrågor samt En liten bönbok. Direkt efter dessa två beslut hålls en presskonferens med Kyrkomötets ordförande Gunnar Sibbmark och ärkebiskop KG Hammar. Lokal meddelas i mötesbyrån, Universitetshuset.

Ackreditering

Journalister som ska bevaka Kyrkomötet måste vara ackrediterade. Ackreditering kan göras till någon av pressekreterarna:

Lotten Andersson 018-16 97 95, lotten.anderson@svenskakyrkan.se
Kristiina Ruuti 018-16 96 06, kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se
Ewa Röllgårdh, 018-16 96 77, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se