Svenska kyrkan

Kyrkomötet fattar beslut nästa vecka

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 15:01 CET

Kyrkomötet återsamlas i Uppsala på måndag den 21 november för tre dagars arbetsplenum och beslut. Under sessionen delas också årets kulturstipendier ut.

Kyrkomötets andra och beslutande session börjar kl 9 på måndag i Uppsala Konsert & Kongress, och avslutas med mässa i domkyrkan på onsdag den 23 november kl 15. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Årets kulturstipendier delas ut på tisdag den 22 november kl 18. Läs mer: 2016 års mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium.

Kyrkomötet, som återsamlas till sin andra session, har i utskotten behandlat 89 motioner och sju skrivelser från kyrkostyrelsen. I betänkandena finns utskottens förslag till beslut. Kyrkomötet ska bland annat fatta beslut om kyrkostyrelsens skrivelse 2016:6, ”Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem”, som innehåller förslag till ändringar i kyrkoordningen.

ACKREDITERING
Journalister och fotografer som vill bevaka kyrkomötet måste vara ackrediterade och bära synlig namnskylt, som hämtas ut i mötesbyrån på Uppsala Konsert & Kongress.

Anmäl reporterns/fotografens namn, telefonnummer, e-post, redaktion med webbadress, via mejl till ewa.almqvist@svenskakyrkan.se senast fredag den 18 november kl 12. Tfn/sms: 0705-469677.

Pressbilder från kyrkomötet och kulturstipendieutdelningen läggs ut på bildbanken IKON: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Klicka OK för att komma direkt in i pressarkivet och ladda ner högupplösta bilder. Ingen inloggning krävs. Fotograf måste anges vid publicering.

Fakta
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter som valdes i kyrkovalet 2013 för en fyraårig mandatperiod, 2014-2017.

Under den första sessionen i september, arbetade ledamöterna i utskott. I den andra sessionen, 21-23 november, arbetar ledamöterna i plenum och fattar alla beslut. Kyrkomötet avslutas med gudstjänst i Uppsala domkyrka den 23 november kl 14:30, under ledning av Strängnäs stifts biskop Johan Dalman.