Svenska kyrkan

Kyrkomötet inleddes i dag - applåder avbröt predikan

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:42 CEST

En jubileumsgudstjänst med många internationella gäster, kungaparet, kronprinsessan och talmannen var inledningen till årets Kyrkomöte i Uppsala i dag. Firandet av 50 år med prästvigda kvinnor satte sin prägel på festligheterna.

Ärkebiskop Anders Wejryd öppnade gudstjänsten med orden "Vi vill tacka för alla dem - både kvinnor och män - som banat väg för att vi nu får arbeta tillsammans som präster. Vi vill tacka för alla kvinnor som i hundratals år, långt före alla beslut om att prästviga kvinnor, verkat för Guds rike i omsorg och undervisning."

Biskop

I gudstjänsten predikade lundabiskopen Antjé Jackelén, som vid ett tillfälle fick göra uppehåll i predikan med anledning av applåder. Det var när hon gav ett tips till tillverkarna av biskopsskjortor - där hon förutspådde en ökad efterfrågan...

Kyrkomötet hålls i universitetshuset i Uppsala. Utställningen om de prästvigda kvinnorna "Präst och kvinna" invigdes av biskop emeritus Christina Odenberg som var Sveriges första kvinnliga biskop. Utställningen har producerats i samarbete med Arbetets museum och kommer att vandra runt till många städer i Sverige de närmaste månaderna.