Svenska kyrkan

Kyrkomötet inleds - prästvigda kvinnor firas

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:26 CEST

Pressinformation om tisdagen den 23 september

Ackreditering

Journalister som vill bevaka Kyrkomötets öppnande och första session, den 23-26 september, ska vara ackrediterade. Ansökan sänds till kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se senast den 22 september. Ange reporterns/fotografens namn, redaktion, telefon samt redaktionschefens kontaktuppgifter.Mer om Kyrkomötets program, motioner, skrivelser etc. på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotetKl 11: Presskonferens om Kyrkomötet och jubileumsåret

Plats: Ärkebiskopsgården Uppsala, adress: Odinslund 1 (snett ovanför domkyrkan)Medverkande:

Gunnar Sibbmark, kyrkomötets ordförande

Anders Wejryd, ärkebiskop

Boel Hössjer Sundman, präst och projektledare för 50-års jubileumKl 12-12.45 Lunchservering för journalister

Plats: Stallet tvärs över gården - obs! anmälan till kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se senast den 22 septemberKl 13-13.40 Pressvisning av utställningen Präst och kvinna

Plats: Universitetshuset i UppsalaMedverkande:

Boel Hössjer Sundman, projektledare för jubileet

Sofia Seifarth, fil.dr., Arbetets museum

Ytterligare information - se fakta nedanKl 14: Mässa i Domkyrkan

Obs! Pressplatserna ska intas kl 13.50Medverkande:

Biskop Antje Jackelén, ärkebiskop Katharine Jefferts Schori från USA m.fl.

Officiell start på jubileumsfirandet 50 år efter beslutet om kvinnors rätt att prästvigas.

Kungaparet och kronprinsessan närvarar vid gudstjänsten.Kl 16: Kyrkomötets öppnande

Plats: Universitetshuset

Kyrkomötet öppnas, hälsningsanföranden, överlämnande av jubileumsskrift, öppnande av jubileumsutställning, anmälan av inkomna ärenden till Kyrkomötet, hänvisning av ärenden till utskott. Kungaparet och kronprinsessan närvarar.

Utskottsarbete resten av dagen och kvällenFakta:

Utställningen Präst och kvinnaUtställningen fokuserar på den personliga livsberättelsen. Sju kvinnor har intervjuats om sin väg till prästvigning och om sin yrkesbana. I foto, texter, ljudspår, filmer och föremål berättas deras historier. Utställningen ger också en bakgrund till beslutet 1958.

Berättelserna handlar också om prästyrket och hur vardagen kan se ut för till exempel en fängelsepräst, sjukhuspräst, församlingspräst och utlandspräst i New York.

Bland de kvinnor som skildras i utställningen finns Elisabeth Djurle Olander som var en av de tre första kvinnorna som prästvigdes i Svenska kyrkan 1960 och Christina Odenberg som 1997 blev den första biskopsvigda kvinnan. Dessutom porträtteras prästerna Astrid Andersson Wretmark (prästvigd 1966), Tuulikki Koivunen Bylund (prästvigd 1971), Birgitta Winberg (prästvigd 1985), Anna Cöster (prästvigd 1998) och Anna Kuoksu (prästvigd 2005).Utställningen baseras på intervjuer gjorda av Lina Sjöberg och bilder tagna av Sanna Sjöswärd inför boken Du ska bli präst, i vilken totalt 20 prästvigda kvinnor porträtteras.Turnéplan

Utställningen öppnar på Kyrkomötet i Uppsala 23 september 2008

Uppsala domkyrka 27 september-31 oktober 2008

Arbetets museum 6 december-mitten av februari 2009PRESSBILDER: finns att ladda hem på www.arbetetsmuseum.se under Press. Ingen kod behövs.FÖR MER INFORMATION:

Felicia Eriksson, informationschef Arbetets museum, 0708-23 17 09,

felicia.eriksson@arbetetsmuseum.se

Ewa Röllgårdh, pressansvarig Svenska kyrkan, 0705-46 96 77, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se