Svenska kyrkan

Kyrkomötet: Ja till välsignelse över registrerade partnerskap

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:16 CEST

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se

Kyrkomötet har i dag beslutat att en särskild gudstjänstordning för välsignelse över registrerat partnerskap ska införas. Kyrkostyrelsen har fått uppdraget att utarbeta denna ordning som beräknas kunna tas i bruk under 2006. Beslutet innebär att par som har registrerat partnerskap får möjlighet att få sin relation officiellt välsignad i Svenska kyrkans församlingar.

Samlevnadsfrågorna har behandlats av Kyrkomötet flera gånger. Frågan har bearbetats teologiskt och de senaste åren varit föremål för samtal i stift och församlingar i hela landet. Ett av resultaten av bearbetningen är fyra konstateranden om homosexuella i kyrkan, vilka Kyrkomötet i dag har beslutat att bejaka:

- Det är uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen.

- Kyrkan skall aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering.

- Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella från deras läggning.

- Homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap, är inte ett motiv för att vägras vigning till kyrklig tjänst.

Mer information

Alla beslut i Kyrkomötet läggs löpande ut på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Pressekreterare:

Lotten Andersson 018-16 97 95, lotten.andersson@svenskakyrkan.se
Kristiina Ruuti 018-16 96 06, kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se
Ewa Röllgårdh, 018-16 96 77, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se