Svenska kyrkan

Kyrkomötet kommer tillbaka i november

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 14:06 CEST

Kyrkomötet samlas på UKK, Uppsala konsert & kongress. Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkomötets första session i Uppsala avslutas i dag och de 251 ledamöterna åker hem. Ledamöterna kommer tillbaka till andra session och beslut måndagen den 17 november 2014. 

Kyrkomötets första sesssion i Uppsala är nu över efter en vecka i utskottsarbete. Betänkandena, som innehåller förslag till beslut, behandlas under kyrkomötets andra session den 17-19 november i Uppsala.

Betänkandena blir offentliga den 1 oktober 2014 och finns att läsa på kyrkomötets www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet