Svenska kyrkan

Kyrkomötet slutar idag – återsamlas i oktober

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 14:46 CEST

Idag fredag avslutas kyrkomötet som ägnade sista dagen åt att bland annat välja ny kyrkostyrelse och de kyrkliga nämnderna. Ledamöterna återsamlas i Uppsala till session två den 26 oktober.

Under den gångna veckan har kyrkomötet arbetat i utskotten där de 79 motionerna och sju skrivelserna har behandlats. Beslutsförslagen till kyrkomötets nästa session finns i utskottsbetänkandena som läggs ut på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet senast den 8 oktober. Bilder från Kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/ikon/press

Ett enigt kyrkomöte valde också en ny kyrkostyrelse samt de kyrkliga nämnderna för den nya mandatperioden för åren 2010-2013. I bifogad pdf-fil finns de ordinarie ledamöterna samt ersättarna.

Presidierna för Kyrkostyrelsen och nämnderna

Kyrkostyrelsen

Självskriven ordförande är ärkebiskop Anders Wejryd.

1 vice ordförande Levi Bergström (S), Luleå stift och 2 vice ordförande Ingrid Smittsarve (C), Visby stift.

Nämnden för utbildning, forskning och kultur

Inger Gustafsson, (Fisk), Växjö stift, ordförande, Hakon Långström (M), 1 vice ordförande och Ann-Sofie Persson, (POSK), 2 vice ordförande båda från Stockholms stift.

Nämnden för internationell mission och diakoni

Anders Åkerlund (C), Västerås stift, ordförande, Margareta Carlenius (S), Linköpings stift, 1 vice ordförande och Margareta Nisser-Larsson (M) från Karlstad stift 2 vice ordförande.

Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet

Nils Furtenbach, (M), Stockholms stift, ordförande, Erik A Egervärn, (C), Härnösands stift, 1 vice ordförande och Kerstin Björk (S), Västerås stift, 2 viceordförande.

Kristiina Ruuti, pressekreterare, 018-16 96 06, 070-576 3998. Pressjour 018-16 94 75.

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans styrelse på riksnivå. Den är kyrkans högsta ansvariga organ när kyrkomötet inte är samlat. Kyrkostyrelsen beslutar i alla övergripande och löpande frågor på nationell nivå. Den företräder Svenska kyrkan och har därmed rollen att vara kyrkans samlade röst i samhället.