Svenska kyrkan

Kyrkomötet tillbaka i november för ett stort beslut i strukturfrågan

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2012 16:32 CEST

Kyrkomötet samlar 251 folkvalda ledamöter som väljs i kyrkovalet. Foto: AlexMartin/IKON

Kyrkomötets första session i Uppsala avslutades i dag och kyrkomötet återsamlas till beslutssessionen måndagen den 19 november 2012.  Under den gångna veckan har kyrkomötet ägnat sig åt utskottsarbete – däribland behandlat skrivelsen om kyrkans framtida struktur och organisation.
Organisastionsutskottet ställer sig bakom kyrkostyrelsens skrivelse Strukturfrågor. För Göteborgs kyrkliga samfällighet föreslås en övergångstid på fyra istället för två år.
- Svenska kyrkans församlingar får genom förslaget ökade möjligheter att ägna sig åt sin grundläggande uppgift: gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission, säger Torgny Larsson, ordförande i organisationsutskottet.

Utskottsbetänkandena med beslutförslag till kyrkomötet blir offentliga senast fredagen den 5 oktober 2012 och finns att läsa på kyrkomötets webbplats. Kyrkomötets andra session i november pågår i tre dagar till och med onsdagen den 21 november.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, består av 251 ledamöter från hela landet. Kyrkomötet sammanträder under två sessioner varje höst i Uppsala.