Svenska kyrkan

Kyrkomötet vill motverka våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 14:30 CEST

Våld mot kvinnor är ett av vårt samhälles stora problem. Inom Svenska kyrkan och dess internationella nätverk görs mycket för att motverka våld mot kvinnor och för att bli bättre på att möta kvinnor som på något sätt är utsatta för våld. Det arbetet måste fortsätta, anser Kyrkomötet och ger Kyrkostyrelsen i uppdrag att sprida den kunskap och erfarenhet som finns inom kyrkan, i Sverige och internationellt, för att på så sätt stärka nätverksarbetet. I uppdraget ingår också att granska Svenska kyrkans utbildningar för att se till att frågor om våld mot kvinnor finns med i utbildningsplanerna.

Jämställdhet

På nationell nivå drivs jämställdhetsfrågor på ett mångfacetterat och medvetet sätt. Kyrkomötet menar dock att ett gott arbete alltid kan förbättras. Utifrån en motion om insatser för att upptäcka ojämlikhet, samt initiera insatser för att förbättra eventuell ojämlikhet på nationell nivå, uppdrar Kyrkomötet åt Kyrkostyrelsen att skicka styrelsens jämställdhetsskrivelse till nomineringsgrupperna. Skrivelsen skickas med uppmaningen att eftersträva jämställdhet mellan män och kvinnor och mellan ung och äldre inför kyrkovalet 2005.

Teologisk reflektion om hälsa

Frågor om människors hälsa, speciellt för de grupper i befolkningen som är mest utsatta, är en angelägen fråga för Svenska kyrkan. I en motion till Kyrkomötet föreslås utarbetade rekommendationer för hur Svenska kyrkan kan främja folkhälsomålen. Kyrkomötet ser att mycket gott arbete görs i församlingar, stift och på nationell nivå genom Svenska kyrkans Arbetslivscentrum på Bräcke Diakoni och den ekumeniska organisationen Hela Människan. Det som saknas är en teologisk reflektion över människosyn och människans ansvar för sitt liv. Kyrkomötet beslutar därför att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att se till att en sådan teologisk reflektion görs. Denna ska i sin tur tjäna som underlag för fortsatt arbete med de av regeringen antagna folkhälsomålen.

Drogfria miljöer

Alkohol- och drogmissbruk är ett stort problem, inte minst då det drabbar allt lägre åldrar. Det förebyggande arbete som sker är av stor betydelse. Svenska kyrkan ska därför fortsätta ta aktiv del i detta arbete, bland annat genom att ge stöd till dem som befinner sig i riskzonen och erbjuda drogfria miljöer. Svenska kyrkans samarbetsparter är organisationen Hela Människan, myndigheter, kommuner, skolan och andra organisationer.

Alla betänkanden, motioner och beslut finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Kyrkomötet avslutas i dag, fredag 22 oktober, kl 15. Därefter firas mässa i Uppsala Domkyrka kl 15.30, med predikan av biskopen Carl Axel Aurelius, Göteborgs stift.

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se