Svenska kyrkan

Kyrkomusikens ställning i det offentliga musiklivet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 15:45 CEST

Svenska kyrkan är en av samhällets största kulturbärare - inte minst när det gäller musiken. Men hur stor är egentligen kyrkans betydelse för Sveriges offentliga musikliv? Hur klarar kyrkan och samhället att bära det gemensamma ansvaret för vårt klingande kulturarv?

Det är några av frågeställningarna i Utredningen om kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige, som den 20 oktober lades fram till Kyrkostyrelsen.

- Svenska kyrkan har en unik roll som kulturbärare och bedriver musikverksamhet som är oersättlig för människors livskvalitet, säger Britt Louise Agrell, utredningens ordförande. Det är också Svenska kyrkan som är den största musikinstitutionen i landet.

För två år sedan tillsatte Kyrkostyrelsen utredningen med uppdraget att kartlägga och försöka synliggöra det som ofta brukar kallas konsertverksamheten i Svenska kyrkan. En av utredningens viktigaste slutsatser är att det krävs goda förutsättningar och resurser för att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta bära det musikaliska arvet. Höga krav ställs på både kyrka och samhälle.

- Utredningen har visat att Svenska kyrkan är en viktig samarbetspart för Sveriges musiker och att den erbjuder unika konsertlokaler, säger Kerstin Kyhlberg Engvall, utredningens huvudsekreterare. Det är svårt att se att någon samhällsaktör kan bära musiklivet på samma sätt som kyrkan. Svenska kyrkan tar ansvar för ett musikliv för alla i samhället - oavsett tro och kyrkotillhörighet.

Utredningsgruppen består av experter från både kyrka och samhälle. Dessa personer har bedrivit omfattande, både kvantitativa och kvalitativa, studier kring kyrkans roll i det offentliga musiklivet. Resultaten presenteras i betänkandet Kyrkan mitt i musiklivet med tillhörande bilaga. Till utredningen hör också en intervjubok av journalisten Agneta Lagercrantz, Där änglar viskar - röster om musiken i kyrkan.

För att kyrkomusikens ställning i det offentliga musiklivet ska kunna bevaras och främjas presenteras ett antal förslag till åtgärder, inom flera olika områden: konsertverksamhet, rekrytering och utbildning, kulturarvs- och framtidsfrågor samt organisationsfrågor.

Ledamöter i utredningen: Britt Louise Agrell (advokat och ledamot Kyrkostyrelsen), Anders Björnberg (kyrkoherde), Lisa Fröberg (präst), Johannes Johansson (utbildningschef Malmö musikhögskola), Kerstin Sonnbäck (musiklinjeföreståndare Sjöviks folkhögskola), Björn W Stålne (direktör Rikskonserter), Bo Svensson (förbundsordförande Kyrkomusikernas Riksförbund) samt Gudrun Wikström (avdelningschef Statens kulturråd). Kerstin Kyhlberg Engvall, handläggare för kulturfrågor vid Kyrkokansliet, har varit utredningens huvudsekreterare.

För ytterligare information kontakta pressekreterare Lotten Andersson, 0705-49 97 95, lotten.andersson@svenskakyrkan.se