Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Kyrkor uppmanar WTO att respektera mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:39 CET

Erkänn att rätten till mat är en mänsklig rättighet! I ett brev uppmanar Svenska kyrkan världshandelsorganisationen WTO att låta de mänskliga rättigheterna bli en del av lösningen på den matkris som råder i världen.

I brevet uppmanar undertecknarna till

  • Ett erkännande av rätten till mat inom WTO
  • Jordbruksproduktion och handelsregler präglade av rättvisa och hållbarhet
  • Säkerhetsmekanismer som garanterar alla länders rätt att producera för egen konsumtion och därmed säkra sin tillgång till mat för att möta risker i form av överimport och prissvängningar

 Undertecknarna skriver vidare att rätten till mat endast kan bli verklighet när mat finns tillgänglig till rimliga priser. Och skriver vidare att ”Vi uppmanar er att i förberedelserna inför och i besluten under ministerkonferensen se till att konkreta handlingar genomförs så att regeringars åtaganden för millenniemålen och rätten till mat kan uppfyllas”.

“Ge oss det bröd vi behöver” är en önskan som framställs av miljoner kristna dagligen världen över när de ber Fader vår. Det uppmanar oss att ta hand om mänskligheten och skapelsen, att föda de som är i akut och avskyvärd nöd och samtidigt utrota orsakerna till hunger.

Brevet är undertecknat av Jenny Borden, direktor på Ecumenical Advocacy Alliance samt 41 trosbaserade organisationer och representanter från civilsamhället.

 Ecumenical Advocacy Alliance är ett internationellt nätverk av kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, däribland Svenska kyrkan, som åtagit sig att tillsammans påverka i gemensamma angelägenheter.

Thomas Ekelund
Pressekreterare
Svenska kyrkan
0730-233271
thomas.ekelund@svenskakyrkan.se