Svenska kyrkan

Kyrkornas Världsråd driver klimatfrågan vidare

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:58 CEST

- Att Ryssland godkänner Kyoto-protokollet om växthusgaser, är oerhört positivt. Det här är en grundförutsättning för att komma vidare med arbetet att dämpa utsläppen av koldioxid och för att gå vidare nu när nya mål ska sättas för nästa period av åtaganden, säger Henrik Grape, handläggare för Svenska kyrkans miljöfrågor vid Kyrkokansliet i Uppsala.

Henrik Grape och Anders Ölund, handläggare för miljöfrågor på Svenska kyrkans internationella avdelning deltar nästa vecka i miljökonferensen Climate and Water: Common Gifts, Related threats som Kyrkornas Världsråd anordnar i Zeist i Holland den 3-8 oktober 2004.

Vattenfrågan i fokus

Kyrkornas Världsråd vill driva klimatfrågan genom sina medlemskyrkor i världen och ta initiativ till minskningar av utsläpp. Historiskt sett är det den rika delen av världen som står för utsläppen men de som drabbas först av klimatförändringarnas effekter är den fattiga världen.

- När den fattigaste nationen Haiti drabbades av de tropiska stormarna fick det ödesdigra konsekvenser, två tusen dödsoffer. Florida var bättre rustat och drabbades inte alls i samma omfattning, säger Anders Ölund.

Konferensen i Holland kommer också att ta upp sambandet mellan klimatfrågan och vattensituationen.

- Alternativ till vattenprivatiseringar kommer att diskuteras. Tillgången på vattnet är oerhört viktigt inte bara som dricksvatten utan framförallt för den lokala livsmedelssituationen. Av den globala vattenanvändningen går 70 % till jordbruket för bevattning, säger Anders Ölund.

Kyrkornas Världsråd vill arbeta vidare med klimatfrågor. Mötet i Zeist riktar sig mot framtiden och vilka åtagande som världen behöver göra i nästa period efter den första delen av Kyoto-processen. USA och Australien har ännu inte undertecknat Kyoto-protokollet.

- Nästa spännande utmaning är att få med de två av de största utsläppsnationerna, USA och Australien i det framtida globala samarbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, säger Henrik Grape.

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se