Svenska kyrkan

Kyrkoval 15 september: Dags att bli medlem

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2013 11:39 CEST

På valdagen den 15 september ska mer än 700 direkta val genomföras inom Svenska kyrkan, och nästan 17 000 ledamöter utses. Foto: Magnus Aronson/IKON

Det är nästan två månader kvar till kyrkovalet söndagen den 15 september. För den som inte är medlem i kyrkan är det hög tid att bli det. Medlemskap ger rösträtt och möjlighet att påverka kyrkans framtid.

- Varje år kommer personer till vallokalerna som vill påverka vad Svenska kyrkan är och gör, men som inte är medlemmar och därför inte får rösta i kyrkovalet. Det är väldigt tråkigt, säger Magnus Edin, projektledare för kyrkovalet i Svenska kyrkan.

- Den som har legitimation kan få nytt röstkort, men medlem i kyrkan ska man blivit innan valdagen, senast 1 augusti i år.

Kyrkoavgift och barnverksamhet
Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Hur ska gudstjänstlivet se ut, ska det finnas kyrkans barntimmar i församlingen, vad ska ske med kyrkorna och hur hög ska kyrkoavgiften vara bland annat.

Senast den 1 augusti måste  anmälan om inträde vara inkommen och registrerad i hemförsamlingen. När din anmälan är registrerad får du ett skriftligt bevis. Ansökningsblankett och adress till hemförsamlingen hittar du på

http://www.svenskakyrkan.se/blimedlem

Röstkorten skickas sedan ut till alla röstberättigade i slutet av augusti.

Alla nomineringsgrupper och kandidater finns på kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval – sökbara geografiskt utifrån stift/kommun/församling. Grupperna och kandidaterna finns under menyvalet ”Rösta i kyrkovalet –> vilka kan jag rösta på?” i vänsterspalten.

Fakta
På valdagen den 15 september ska mer än 700 direkta val genomföras inom Svenska kyrkan, och nästan 17 000 ledamöter utses. Totalt 797 nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet, på församlings-, stifts- och nationell nivå.  På över 3 000 kandidatlistor finns drygt 51 000 kandidaturer, varav ca 33 000 unika individer (15 000 män, 18 000 kvinnor). Till kyrkomötet kandiderar drygt 2 500 unika individer. 5,5 miljoner personer är röstberättigade i kyrkovalet, där man har rösträtt från 16 års ålder

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 
Facebook-event: ”Kyrkovalet 2013 – Jag röstar!” (15 september)