L&S Gruppen

L&S gruppen tar emot nyanlända flyktingar i nedlagt sjukhem

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2016 19:27 CET

Efter många månader av förberedelser och planering är det nu klart att L&S Gruppen i sitt dotterbolag Umebygdens Etableringscentrum AB kommer att ta emot nyanlända flyktingar i det sedan länge nedlagda sjukhemmet på Backen. Vi kommer successivt att utveckla ett centrum med fokus på integration, utbildning och välfärdstjänster. Här ska nyanlända erbjudas trygghet, vård, utbildning och meningsfull fritid redan från första dag.

”Världen har blivit farligare”, sa nyligen fd utrikesministern Carl Bildt. Det tvingar många människor på flykt undan förföljelse, misär och svält. Sverige har som medlem i FN åtagit sig att följa 1951 års konvention om flyktingars rätt till skydd och har därför en absolut skyldighet att släppa in människor på flykt och ge dem skydd och tillgång till en rättssäker asylprocess.

Migrationsverket bedömer att uppemot 100000 flyktingar kommer det närmaste året att söka sig till Sverige, de flesta från krigets Syrien. Eftersom Migrationsverket inte själva förmår hantera denna ökning av flyktingar har man vänt sig till näringslivet, till fastighetsägare och till andra som genom offentlig upphandling kan erbjuda alternativ till statens egna boenden. Migrationsverket har idag över hela Sverige ca 12000 upphandlade platser. Behovet är det dubbla.

- Det är en mänsklig rättighet att söka skydd från förföljelse. Till det arbetet har staten avsatt pengar, mycket pengar. I vår verksamhet ska pengarna göra avsedd nytta, dvs användas för att stötta flyktingarna och inte enbart boendet. Vi i styrelsen ska jobba för att ta tillvara de mänskliga resurserna, kombinera det med civilsamhällets olika verksamheter så att reell integration uppstår. Vårt mål är att vara ett föredöme i branschen, säger Torstein Bratvold, ordförande för Umebygdens Etableringscentrum.

- Det finns ett enormt behov av platser för de som ännu inte fått beskedet om man får uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Vi vill visa vad Umeå kan erbjuda och göra deras vistelse här så meningsfull som möjligt. I bästa fall stannar de i Umeå och bidrar till stadens tillväxt men även ifall de senare väljer att resa vidare och även ifall det visar sig att de inte kan få uppehållstillstånd i landet, så är vår vilja att de bär med sig en positiv erfarenhet av Umeå, säger Åsa Ögren, ordförande för L&S Gruppen.

Umebygdens Etableringscentrum har nu, som en aktör av 37 i region norr, fått tilldelningsbeslut. Av dessa 37 finns enbart 4 boenden i Västerbotten. Resten är i Norrbotten. Underrättelsen som nu lämnats är en avsiktsförklaring om att gå vidare i processen. I nästa steg kommer Migrationsverket att besöka lokalerna och se att de uppfyller vad vi lovat i vårt anbud. Så snart avtalet med Migrationsverket är tecknat kommer L&S Gruppen tillsammans med kommunen att genomföra ett öppet möte.

- Närboende, föreningslivet och frivilligorganisationer ska känna sig välkomna att vara med och utveckla verksamheten. Vi är måna om att alla som vill ha svar på frågor eller som vill vara delaktiga i verksamheten tidigt ska ges information om hur vi tänker oss att verksamheten ska utvecklas på platsen, säger Torstein Bratvold.

L&S Gruppen består av företagen L&S Assistans, L&S Hemtjänst och L&S Städservice. L&S Assistans är verksamt i hela Sverige med kontor i Gällivare, Umeå, Timrå, Örebro och Stockholm. L&S Hemtjänst och L&S Städservice bedrivs i Umeå.

L&S Gruppens affärsidé är att - med största ödmjukhet, högsta respekt och kompetens - erbjuda tjänster i en varm, ombonad och familjär miljö, där kunden alltid sätts i fokus. Detta innebär bland annat att kunden tillförsäkras delaktighet, trygghet och självbestämmande.