CISL Gruppen AB

La Jolla Gaming orderuppdatering

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:00 CET

CISL Gruppen AB (publ.)’s delägda bolag La Jolla Gaming, som i somras tecknade sitt första avtal för sin bettingmjukvara i Nordamerika med US OffTrack, slutför nu sina tester med dem och systemen kommer vara i skarp drift vid årsskiftet.

Ordern kommer att tillföra La Jolla Gaming ca 200 Mkr i omsättning under 2007. Affärsmodellen bygger på ett fast belopp vid installation och en procentuell andel av intäkterna från spelandet.


Stockholm 21 november 2006

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publhandlas på Stockholmbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

Besök: www.cislgroup.com


Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.