CISL Gruppen AB

La Jolla Gaming tecknar licensavtal med Poker Turné

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 11:10 CEST

La Jolla Gaming har tecknat ett 20 årigt licensavtal med Running Jacks Poker, Inc., en Kansas-baserad operatör av Poker events som har installerat La Jolla’s Administration, Marketing, och Player Tracking/Rewards program för poker turnén Running Jacks. Ordervärdet är på köparens begäran ej offentligt men är baserat på en del fast ersättning och en del rörlig ersättning.

”Running Jacks poker är ett av de starkast växande koncepten inom poker som finns i USA, och denna order ser vi som ett genombrott inom detta segment”, säger Kenth Söderström, VD på CISL Gruppen AB (publ).

“La Jolla Gaming’s mjukvara förser oss med verktyg och flexibilitet för att bättre marknadsföra och ge service till våra kunder. I en konkurrensutsatt bransch likt denna, ger La Jolla’s mjukvara oss en direkt fördel gentemot våra konkurrenter.” säger Garrison Foster, President/CEO of Running Jacks Poker, Inc.

Stockholm den 25 april 2006

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen Nya Marknaden, Sverige, www.nyamarknaden.com

Besök: www.cislgroup.com

Om Nya Marknaden
Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden utan det gör istället en sponsor. Sponsor för CISL är Remium AB som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på Nya Marknaden samt att bolaget löpande följer informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag.