AllergiKompetens

Låg kunskapsnivå hos vårdpersonal inom allergi skapar merkostnader och kan leda till felbehandling – klokare prioriteringar och ökad kompetens efterfrågas

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 06:34 CET

Vårdpersonal som utreder och behandlar personer med allergi och andra överkänslighetsreaktioner mot mat har ofta låg kompetens inom området, och anser själva att deras kunskaper är otillräckliga. Det visar en ny svensk kartläggning.

Osäkerhet och bristande kunskap hos den personal som möter den matöverkänsliga patienten kan innebära felaktiga kostråd och skapa oro och onödiga begränsningar. Dessutom kan det bli allvarliga konsekvenser om man får fel typ av specialkost. 

– ”Mjölkmage” har blivit en modediagnos och ofta är det oklart vad man menar när man använder det uttrycket. Det finns många myter och missförstånd kring överkänslighetsreaktioner kopplat till livsmedel och matvanor, både bland privatpersoner och hos de som ger råd till de drabbade.

– Specialkost innebär merarbete inom skola, barnomsorg och äldreomsorg, och kräver ofta dyra specialprodukter. Specialkost ska bara ordineras till de som verkligen behöver det och det är viktigt att det blir rätt från början. Därför är det smartare att satsa på utbildning för personalen istället för att använda resurserna till fel saker, säger Anne-Li Karlsson på Allergikompetens.

– Nära 4 procent av förskolebarn i Sverige får specialkost på grund av laktosintolerans trots att det i princip inte bör förekomma på förskolor; laktosintolerans utvecklas tidigast i skolåldern, men det är det många som inte känner till. Om man tar bort laktosen är risken stor att man missar en betydligt allvarligare grundorsak till besvären, poängterar Anne-Li Karlsson.

Enkätundersökningen ”Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat” gjordes under början av 2013 i syfte att skapa en bild av kunskapsnivån och av behovet av kompetensutveckling hos berörd vårdpersonal. Kartläggningen visar att det finns stora kunskapsluckor hos den personal som möter personer med födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat, och tyder på att personalen ofta känner sig otillräcklig och är osäker på sin kompetens.

·  1 av 20 anser att de har tillräckliga kunskaper om födoämnesallergi

·  Hälften av deltagarna svarade rätt på mindre än hälften av frågorna.

·  Mer än var tredje tror att laktosintolerans är vanligt hos små barn

    Enkäten besvarades av 59 personer. Undersökningen utfördes i samarbete med
Svenska Celiakiförbundet. 


AllergiKompetens arbetar med allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999.
Vi erbjuder utbildningar, utredningar och rådgivning. 

Tjänsterna riktar sig till företag, offentliga verksamheter, organisationer, föreningar, myndigheter och privatpersoner.

Kontakt: Anne-Li Karlsson, telefon 0706-35 68 23. E-post: anne-li@allergikompetens.se

Hemsida: www.allergikompetens.se