Statistiska centralbyrån, SCB

Låg löneökning inom statlig sektor

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:35 CEST

Inom både kommuner och landsting ökade den genomsnittliga månadslönen med 2,8 procent mellan januari 2005 och januari 2006. Inom den statliga sektorn uppmättes ökningen till 2,0 procent under motsvarande period.

Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163464.asp

Genomsnittslönen var ...
Den genomsnittliga månadslönen i januari 2006 var för anställda i kommunerna 20 800 kronor och för anställda i landstingen 24 500 kronor. Inom den statliga sektorn var den genomsnittliga månadslönen 26 600 kronor, för kvinnor 24 600 kronor och för män 28 400 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara eftersom de redovisade nivåerna för kommuner och landsting inte inkluderar rörliga lönetillägg.

faktaruta

Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för januari 2006 och den definitiva lönen för januari 2005. Till årets lön kan komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva utbetalningar. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år.Publikation


En mer fullständig redovisning av januari 2006 publiceras i de statistiska meddelandena AM17SM0603 (statlig sektor) och AM49SM0603 (kommuner och landsting), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats. För den privata sektorn publiceras statistik för januari 2006 i AM38SM0603 den 28 april 2006. De statistiska meddelandena i pappersformat upphörde från och med november 2004 publicering.


Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle


Nästa pressinformation i serien publiceras den 28 april 2006 klockan 09.30.


Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO

Förfrågningar
Lena Larsson
Tfn 019-17 60 19
E-post lena.larsson2@scb.se
Leif Norén
Tfn 019-17 64 78
E-post leif.noren@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.