Bixia

Låg risk för höga elpriser

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2014 07:40 CEST

Under förra veckan (v. 41) sjönk elpriserna med 1,7 öre per kWh tack vare kraftig vind som gav mycket vindkraftsproduktion, samtidigt som den hydrologiska balansen förstärktes. I slutet på denna vecka kommer temperaturerna att sjunka och kommer att ligga tre grader under det normala, vilket kan göra att priset stiger tillfälligt. Redan till helgen väntas ytterligare ett lågtryck med ökade temperaturer.

Elpriserna är historiskt sett låga för årstiden. Nu, när den hydrologiska balansen förstärkts samtidigt som vindkraften är väsentligt högre än tidigare, gynnar det förutsättningarna för fortsatt stabila elpriser, bedömer elbolaget Bixia.

– Orsaken till de sjunkande elpriserna under perioden är i första hand en väsentligt högre vindkraftsproduktion, vilket helt tog udden av den högre elkonsumtionen, säger Anders Engkvist, analytiker på Bixia.

Höjd skatt stänger inte kärnkraftverken
Den nya regeringen har bland annat föreslagit höjda skatter på kärnkraft, något som Bixia inte tror kommer att påverka elpriserna i någon större omfattning inom de närmaste åren.

– Min bedömning är att inga reaktorer stängs på grund av nuvarande förslag på höjda skatter och höjd avgift till kärnavfallsfonden. Det är inte de föreslagna höjda skatterna som gör att verken stängs i förtid, säger Anders Engkvist.  

Möjlighet att vintersäkra elpriset
Bixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

– Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad finns också möjlighet att vintersäkra elpriset över vintern eller att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Anders Engkvist. 

För mer information kontakta:
Anders Engkvist
 Chef Risk Management/Analys Bixia, 070-57 56 204
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11


Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Malmö, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro. Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,6 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1000 anläggningar.
 
Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se