Länsförsäkringar

Låg trafikmoral leder till ökad oro för att skadas i trafiken

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 09:05 CEST

Svenskarnas oro för att skadas eller att skada andra i trafiken ökar samtidigt som nästan åtta av tio uppger att de alltid kör försiktigt. Det visar LänsUndersökningen 2003, Länsförsäkringars undersökning om oro och skadeförebyggande åtgärder.

– Svenskarnas oro är befogad. Vi vet att många som är inblandade i olyckor redan finns i polisregistret. Vi vet också att många förare som är inblandade i olyckor är påverkade av alkohol, narkotika eller är sjuka. Trafikmoralen blir allt lägre, samtidigt som lagstiftningen och kontrollen inte riktigt hänger med, säger Karl-Erik Malmquist, Affärsutvecklare, Länsförsäkringar.

LänsUndersökningen visar att 67 procent av svenskarna oroar sig för att skadas i en trafikolycka, en ökning med 5 procentenheter sedan augusti 2002. Kvinnor oroar sig mer än män, 73 procent jämfört med 59 procent. 57 procent av svenskarna oroar sig också för att skada en annan människa i trafiken.

– Vi har ett ansvar för att hjälpa till att begränsa skador både till antalet och till storleken. Det gör vi genom att arbeta med skadeförebyggande åtgärder och stödja forskning inom området, bland annat genom Länsförsäkringars forskningsfond, säger Karl-Erik Malmquist.

Oron för trafikolyckor är mest utbredd i Örebro län där 73 procent är oroliga för att skadas i en olycka. I Stockholms län är siffran 62 procent. Stockholmarna är de som är minst försiktiga i trafiken, 72 procent uppger att de alltid kör försiktigt. I Gotlands län uppger 84 procent att de alltid kör försiktigt, vilket är högst i landet.

LänsUndersökningen 2003 finns bifogad till denna pressinformation.


För ytterligare information, kontakta:

Karl-Erik Malmquist, Affärsutvecklare, Länsförsäkringar 08-588 413 27
karl-erik.malmquist@lansforsakringar.se 073-964 13 27

Mikael Östlund, Informationschef, Länsförsäkringar 08-588 410 94
mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82


Om undersökningen
LänsUndersökningen görs av Länsförsäkringar en gång per år. Undersökningen har genomförts sedan år 2001 och vårens undersökning är den tredje i ordningen. Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Movement Research & Consulting AB under perioden 5 april till den 6 maj 2003.


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder både inom bank och inom försäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor